התורה והמצוה על במדבר ז יב

התורה והמצוה על במדבר • פרק ז >>
א • ב • ג • ו • י • יב • יג • יד • יז • יח • פד • פו • פט • פירוש מלבי"ם על ספרי על במדבר ז יב:

קנג. ביום הראשון מה שאמרו ראשון לכל ימות השנה כ"ה בספרא ריש שמיני ובשבת (דף פז). והנה בכלם אמר נשיא יששכר נשיא לנני זבולון, ופה לא אמר נשיא יהודה. ויש לטעות שפי' המקריב למטה יהודה היינו שהקרבן היה מנדבת כל השבט. אך כבר אמר זה קרבן נחשון, ר"ל שהיה קרבן שלו לא של שבטו. רק שיחוס זה שהיה משבט יהודה גדול ממעלת הנשיאות לכן לא הזכיר מעלת הנשיאות. וזהו שאמר יחס הכתוב ע"ש יהודה.

קיצור דרך: mlbim-bm-07-12