הגאון מווילנה על משלי לא ג

| הגאון מווילנה על משליפרק ל"א • פסוק ג' |
ג • יט • כו • ל • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אל תתן לנשים חילך" - היינו, שלא ירבה לו נשים, שמחמת רוב התשמיש מתישות כוחו.

"ודרכיך" - כמו שנאמר (בראשית ו יב): "כי השחית כל בשר את דרכו", היינו דרך ארץ.

"למחות מלכין" - היינו לשון שמן, כמו (ישעיהו ה יז): "וחרבות מחים". היינו, ליקח יפת תואר מאד ובעלת בשר.

תוספת מתוך ליקוטי הגר"א כתב יד:

"למחות מלכין" הוא בנות מלכים המפוטמות, יפות מראה ובריאות בשר, כמו שנאמר (ישעיהו ה יז): "חרבות מחים".

ואמר "לנשים חילך ודרכיך כו'". פירוש "לנשים", כי מחמת ריבוי נשים הוחלש כוחו מרוב ביאות.

"ודרכיך", כמו שנאמר (בראשית ו יב): "כי השחית כל בשר את דרכו", מחמת תאוות יופי הרבה הוצאת זרע, כמו שנאמר (יחזקאל כג ב): "וזרמת סוסים כו'".