הגאון מווילנה על משלי טז ג

תבנית:ניווט קטעים זמני (משלי טז ג): "גול אל ה' מעשיך ויכונו מחשבותיך" - קאי על למעלה, כלומר, כיוון שאינך יודע דרך הטוב, כי (משלי טז ב): "כל דרך איש ישר בעיניו", לכן אין לסמוך כלל על שכלך האנושי, אך תראה שיהיו מעשיך לפי רצון ה', "וייכונו מחשבותיך", שיהיו גם כן מחשבותיך לפי רצונו, ולא תהרהר על שום דבר. ומחמת זה, ממילא, ייכונו כל מעשיך ומחשבותיך, ויהיו זכים.