דברים רבה ח ו

<< · דברים רבה · ח · ו · >>
ו.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: "כִּי הַמִּצְוָה וְגוֹ'" "לֹא בַשָּׁמָיִם הִיא" אמר להן משה: שלא תאמרו: משה אחר עומד ומביא לנו תורה אחרת מן השמים. כבר אני מודיע אתכם: "לא בשמים היא" - שלא נשתייר הימנה בשמים.

ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: אמר רבי חנינא: היא, וכל כלי אומנותה ניתנה. ענותנותה, צדקה, וישרותה, ומתן שכרה.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: מהו "לֹא בַשָּׁמָיִם הִיא"? שמואל אמר: אין התורה מצויה באיסטרולוגין שאומנותן בשמים. אמרו לשמואל: הרי אתה איסטרולוגין וגדול בתורה! אמר להן: לא הייתי מביט באיסטרולוגים אלא בשעה שהייתי פנוי מן התורה. אימתי? כשהייתי נכנס לבית המים.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: "לֹא בַשָּׁמָיִם הִיא" אמרו לו: רבינו משה! הרי אתה אומר לנו "לֹא בַשָּׁמָיִם הִיא" "וְלֹא מֵעֵבֶר לַיָּם הִיא", והיכן היא? אמר להן: במקום קרוב היא "בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשׂוֹתוֹ", אינה רחוקה מכם, קרובה היא לכם.
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף: "בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשׂוֹתוֹ" - רבנן אמרי: שבעה דברים אמר שלמה על העצל, ומה שאמר משה היה גדול מכולם. כיצד?

  • אמרו לעצל 'רבך בעיר, לך ולמוד תורה ממנו' - והוא משיב אותן ואומר להן: 'מתיירא אני מן הארי שבדרך', מנין? שנאמר (משלי כו, יג): "אמר עצל שחל בדרך".
  • אמרו לו: 'הרי רבך בתוך המדינה, עמוד ולך אצלו' - אמר להן: מתיירא אני שלא יהא ארי בתוך הרחובות, שנאמר (שם) "ארי בין הרחובות".
  • אמרו לו: 'הרי הוא דר אצל ביתך' - אמר להן: 'והארי בחוץ', שנאמר (שם כב, יג) "אמר עצל ארי בחוץ".
  • אמרו לו: 'בתוך הבית' - השיב להן: 'ואם הולך אני ומוצא את הדלת נעול, אני מחזר ובא'.
  • אמרו לו: 'פתוח הוא', מנין? שנאמר (שם כו, יד) "הַדֶּלֶת תִּסּוֹב עַל צִירָהּ וְעָצֵל עַל מִטָּתוֹ". לסוף, שלא היה יודע מה להשיב, אומר להן: 'או הדלת פתוח או נעול, מבקש אני לישן עוד מעט'. מנין? שנאמר (שם ו, ט) "עד מתי עצל תשכב וגו'".
  • עמד משנתו בבוקר, נתנו לפניו לאכול הוא מתעצל לתת לתוך פיו. מנין? שנאמר (שם כו, טו) "טָמַן עָצֵל יָדוֹ בַּצַּלָּחַת נִלְאָה לַהֲשִׁיבָהּ אֶל פִּיו".
  • ואיזה שביעי? (שם כ, ד) "מֵחֹרֶף עָצֵל לֹא יַחֲרֹשׁ, וְשָׁאַל בַּקָּצִיר וָאָיִן". מהו "מֵחֹרֶף עָצֵל לֹא יַחֲרֹשׁ"? אמר רבי שמעון בן יוחאי: זה שאינו למד תורה בנערותו ומבקש ללמוד בזקנותו ואינו יכול, וזהו "וְשָׁאַל בַּקָּצִיר וָאָיִן".
  • ומה שאמר משה היה גדול מכולן. מניין? "כִּי קָרוֹב אֵלֶיךָ הַדָּבָר מְאֹד, בְּפִיךָ וּבִלְבָבְךָ לַעֲשֹׂתוֹ" הוצא דבר מתוך פיך!