דברים רבה ח ז


ז.    [ עריכה ]
ד"א דבר אחר - פירוש נוסף "כִּי קָרוֹב אֵלֶיךָ" א"ר שמואל בר רב נחמן למה"ד למה הדבר דומה לבת מלך שלא היה אדם מכירה והיה למלך אהוב אחד והיה נכנס למלך בכל שעה והיתה בתו של מלך עומדת לפניו אמר לו המלך ראה היאך אני מחבב אותך שאין בריה מכיר את בתי ועומדת לפניך כך אמר הקב"ה לישראל ראו מה אתם חביבים עלי שאין בריה בפלטין שלי מכיר את התורה ולכם נתתיה שנאמר (איוב כח, כא): "ונעלמה מעיני כל חי" אבל אתם "לא נפלאת היא ממך" אלא "קרוב אליך הדבר מאד".

אמר להן הקב"ה בני אם יהיו דברי תורה קרובים לכם אף אני קורא אתכם קרובים שכן כתיב (תהלים קמח, יד): "לבני ישראל עם קרובו הללויה":