הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

עמרי מבטל את תורת הקרקעות עריכה

עמרי היה שר-צבא בממלכת ישראל. לאחר שהמלך  הקודם נרצח, העם העלה אותו לשלטון:

(מלכים א טז כג): "בִּשְׁנַת שְׁלֹשִׁים וְאַחַת שָׁנָה לְאָסָא מֶלֶךְ יְהוּדָה מָלַךְ עָמְרִי עַל יִשְׂרָאֵל שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה שָׁנָה, בְּתִרְצָה מָלַךְ שֵׁשׁ שָׁנִים"

לאחר שש שנים של מלוכה, החליט עמרי לבנות לו עיר בירה חדשה, ולשם כך קנה קרקע במרכז ההר:

(מלכים א טז כד): "וַיִּקֶן אֶת הָהָר שֹׁמְרוֹן מֵאֶת שֶׁמֶר בְּכִכְּרַיִם כָּסֶף וַיִּבֶן אֶת הָהָר וַיִּקְרָא אֶת שֵׁם הָעִיר אֲשֶׁר בָּנָה עַל שֶׁם שֶׁמֶר אֲדֹנֵי הָהָר שֹׁמְרוֹן"

מייד לאחר הסיפור על קניית ההר, נאמר:

(מלכים א טז כה): "וַיַּעֲשֶׂה עָמְרִי הָרַע בְּעֵינֵי ה', וַיָּרַע מִכֹּל אֲשֶׁר לְפָנָיו"

האם יש קשר בין קניית ההר לבין העובדה שעמרי הרע לעשות מכל אשר לפניו?

1. יש אומרים, שבניית שומרון נחשבה דווקא למעשה טוב: " "מפני מה זכה עמרי למלכות? - מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדנֵי ההר שמרון" " (רבי יוחנן, בבלי סנהדרין קב ב ) . לפי זה אפשר  להסביר, שבניית שומרון נזכרה לפני הפסוק " ויעשה עמרי הרע בעיני ה' " כדי להבהיר שזה אינו אחד ממעשיו הרעים.

2. אולם לענ"ד, ההיפך הוא הנכון. בכל תולדות עם ישראל, מאז שנכנסו לארץ בימי יהושע, לא היה אף אדם שקנה קרקע לצמיתות מבן-ישראל (דוד קנה את הר הבית מידי ארוונה היבוסי). כך נשמרה חלוקת הנחלות שנקבעה עם ירושת הארץ. עמרי הוא הראשון שהעז להפר את החוק ולקנות קרקע לצמיתות! בנו, אחאב, הלך בדרכו ורצה לקנות קרקע נוספת לצמיתות - את כרם נבות היזרעאלי; וכשנבות לא הסכים, איזבל ארגנה משפט שבו נבות הוצא להורג (ראו האבסורד שהביא לרצח נבות היזרעאלי / רמי ניר ). כעת מובן מדוע נאמר שעמרי הרע מכל אשר לפניו : הוא לא רק עבד עבודה זרה, אלא גם יצר כלכלה מעוותת, כלכלה של עבדות, כלכלה שבה בעלי-הון יכולים לצבור נחלות בלי הגבלה, ואנשים פשוטים עלולים לאבד את נחלתם לצמיתות.

(ע"פ ארצ'ר טורי, כלכלה תנכית - פרק 2 והלאה ).

מקורות ופירושים נוספים עריכה

כיכר = תתתתתתתר שקל , מכאן שעמרי קנה את ההר ב-6000 שקל כסף. 50 שקל כסף הם סכום שהיה מספיק לאדם לשנה, ומכאן שמחיר ההר היה מספיק לכלכל 120 איש במשך שנה. מה היחס בין מחיר זה לבין מחירי הקרקעות בימינו?

" "ויבן - להיות לו לעיר מלוכה לשבת בה. ויקן - בשנה השביעית למלכותו. את ההר שמרון - על שם סופו אמר כי הוא קראה שומרון" " ( מצודות ) .

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש ב גוגל עריכה

 • Yeshiva.org.il- מלכים א פרק טז : ... אחרי תבני בן גינת להמליכו והחצי אחרי עמרי: (כב) ויחזק העם אשר אחרי עמרי את העם אשר אחרי תבני בן גינת וימת תבני וימלך עמרי: (כג) בשנת שלשים ואחת שנה לאסא מלך יהודה מלך ... ( cache )
 • more "בשנת שלשים ואחת שנה " :
 • ומלחמה היתה : בשנת שלוש, לאסא מלך יהודה מלך בעשא בן אחייה על כל ישראל בתרצה, עשרים וארבע שנה... " נראה שאין שום עקביות במיקום שבו כתובה ההערה על המלחמה בין המלכים: המלחמה בין ... ( cache )
 • מלכים א טו ג€“ ויקיטקסט : 4 אוקטובר 2011 ... לג בשנת שלש לאסא מלך יהודה מלך בעשא בן אחיה על כל ישראל בתרצה עשרים וארבע שנה לד ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשר החטיא את ישראל ... ( cache )
 • מלכים א טו/כתיב ג€“ ויקיטקסט : 10 מאי 2011 ... לג בשנת שלש לאסא מלך יהודה מלך בעשא בן אחיה על כל ישראל בתרצה עשרים וארבע שנה לד ויעש הרע בעיני יהוה וילך בדרך ירבעם ובחטאתו אשר החטיא את ישראל ... ( cache )
 • בשבילי התנ"ך : היאך היה זה, והלא כתיב בספר מלכים בשנת עשרים ושש לאסא מלך יהודה מלך אלה בן בעשא. ועוד כתיב שם: כי בשנת שלש לאסא מלך בעשא על ישראל ומלך עשרים וארבע שנה הנה שלמה ... ( cache )
 • דף קשר 1058 - : "בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה מלך אלה בן בעשא על ישראל בתרצה שנתים. ויקשר עליו זמרי שר מחצית הרכב, והוא בתרצה שתה שכור בית ארצא אשר על הבית בתרצה. ... ( cache )
 • מלכים א פרק ט"ז : מלכים א טז,ח בשנת עשרים ושש שנה, לאסא מלך יהודה, מלך אלה בן בעשא על ישראל שיכור, בית ארצא, אשר על הבית בתרצה. מלכים א טז,ט ויקשור עליו עבדו זמרי, שר מחצית הרכב; והוא ... ( cache )
 • ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם... : "בשנת שלושים ואחת שנה לאסא מלך יהודה, מלך עמרי על ישראל שתים עשרה שנה ... ויקן את ההר שומרון מאת שמר ב כ כ ר י ם כ ס ף , ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם ... ( cache )
 • סיבוב בסבסטיה / שומרון העתיקה קמה לתחיה (105 תמונות) ֲ« חלון אחורי : 2 נובמבר 2009 ... על הקמתה של שומרון מסופר בתנ"ך: "בשנת שלושים ואחת שנה לאסא מלך יהודה, מלך עמרי על ישראל שתים עשרה שנה בתרצה מלך שש שנים. ויקן את ההר שמרון מאת ... ( cache )
 • כותרת : "בשנת עשרים ושש שנה לאסא מלך יהודה מלך אלה בן בעשא על ישראל בתרצה שנתים. ויקשר עליו זמרי שר מחצית הרכב, והוא בתרצה שתה שכור בית ארצא אשר על הבית בתרצה. ... ( cache )
 • New Stage | במה חדשה | Amnon Till | אמנון טיל/מי היו הפלשתים ... : 10 נובמבר 2006 ... מלכים א טז" :15בשנת עשרים ושבע שנה לאסא מלך יהודה מלך זמרי שבעת ימים בתרצה והעם חנים על גבתון אשר לפלשתים" מלכים ב ח" :2ותקם האשה ותעש כדבר ... ( cache )
 • more "לאסא מלך יהודה מלך " :
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 03chaye.rtf : "בשנת שלושים ואחת שנה לאסא מלך יהודה, מלך עמרי על ישראל שתים עשרה שנה... ויקן את ההר שומרון מאת שמר ב כ כ ר י ם כ ס ף, ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר ... ( cache )
 • more "עמרי על ישראל שתים " :
 • more "עשרה שנה בתרצה מלך " :
 • more "בתרצה מלך שש שנים " :
 • שומרון (עיר) ג€“ ויקיפדיה : " ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שומרון." ג€“ מלכים-א' טז, כד. בנו של עמרי המלך אחאב ביצר את העיר ובנה בה ... ( cache )
 • שיעורים בספר מלכים א פרק טז : " ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף, ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון" (פס' כד). עמרי קנה את ההר שומרון עשרה ק"מ צפונית מערבית לשכם ... ( cache )
 • שומרון הקדומה, מתוך היסטוריה של א"י - אנציקלופדיה ynet : בתנ"ך השתמר סיפור ייסודה בידי עמרי מלך ישראל: " ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון" (מלכים א', פרק ט"ז ...
 • בשבילי התנ"ך : ויקן את ההר שמרון ג€“ רוצה לומר, ההר שבנה בו עיר שמרון ולפי שהיה שם אדני ההר שמר, קרא שם העיר שמרון, וזה לאות כי היה שם עיר שמה שמרון קודם זה אך עתה בנאה עמרי. [טז, כה] ... ( cache )
 • מטות מסעי - שפיגל : כגון: " ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון" (מל"א טז, כד). וכן: "על כן קראו לימים האלה פורים על שם הפור" ( ... ( cache )
 • מדרשת שומרון - סבסטיה (שומרון) : סיפורה של העיר שומרון העתיקה מתחיל לפני כמעט 2900 שנה עת עומרי מלך ישראל קנה את ההר שעליו לימים שכנה העיר מאת שמר " ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ... ( cache )
 • מעיין האוכף (עין אל מסרג') : העיר שומרון וסביבתה נקנו, לפי המסופר במקרא, על ידי המלך עמרי, מלך ממלכת ישראל הצפונית, בשנת 887 לפני הספירה: " ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף. ויבן את ההר ויקרא ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - רבי יוחנן : מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר (מלכים א טז, כב): " ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון". ... ( cache )
 • ברכת 'מציב גבול אלמנה' על בתי רשעים : 30 דצמבר 2011 ... שנאמר ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא [את] שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון". וכתב על כך בספר אם הבנים שמחה ... ( cache )
 • יום העצמאות : אמר רבי יוחנן מפני מה זכה עמרי למלכות מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל שנאמר ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא [את] שם העיר אשר בנה על שם שמר ... ( cache )
 • מרכז ישיבות בני עקיבא - על שבט אפרים, האפרתיים, ומשיח-בן-יוסף : שנאמר ' ויקן את ההר שמרון ... ויבן את ההר ויקרא את שם העיר... שמרון'" (מל"א טז, כד). ט. אחאב בנו, שהיה לא רק עובד ע"ז אלא גם שופך דמים, היה מלך חזק ביותר בתחום הצבאי והמדיני ... ( cache )
 • כסף = רצון, ואמצעי לביטוי כמותי שלו : ... מלכים א טז כד: " ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון "; מלכים א כ לט: " ויהי המלך עבר והוא צעק אל המלך ... ( cache )
 • NEW Easy-to-Read Talmud!! : מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר (מלכים א טז,כד) ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדנֵי ההר שמרון; ... ( cache )
 • היאחזות בארץ בימי משבר / יהודה איזנברג : מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר: ' ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככריים כסף, ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון'". (סנהדרין קב, ב). ... ( cache )
 • משיח אפרים בן יוסף : שנאמר ' ויקן את ההר שמרון ... ויבן את ההר ויקרא את שם העיר... שמרון'" (מל"א טז, כד).[18]. 9. אחאב בנו, שהיה לא רק עובד ע"ז אלא גם שופך דמים, היה מלך חזק ביותר בתחום הצבאי ... ( cache )
 • ההקדמה למלכות שלמה (מלכ"א, ג')* : גםאצל עמרי ישנה פתיחה המוסיפה פרטים חשובים על מעשיו לפני ההערכה הכללית המקובלת ( שם, ט"ז, כג-כה) " ויקן את ההר שמרון ... ויבן את ההר..." ורק אחר-כך : "ויעשה עמרי הרע בעיני ... ( cache )
 • more "ויקן את ההר שמרון " :
 • אנציקלופדיה יהודית דעת - עמרי ; : אחרי שמלך שש שנים בתרצה קנה את ההר שומרון מאת שמר בככרים כסף , ובנה עליו עיר חדשה שקראה שמרון, ועשאה בירת ממלכתו (מ"א ט"ז כ"ד). עמרי עשה את הרע בעיני ה' מכל אשר ... ( cache )
 • העיר שומרון / ד"ר זאב וילנאי : שומרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר - שומרון" (ט"ז 24). רבותינו אמרו עליו: "מפני מה זכה עמרי למלכות? מפני שהוסיף כרך אחד ... ( cache )
 • 22 לאוקטובר : שנאמר (מלכים א' ט"ז) "ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ... ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון. תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קב עמוד ב. 6. ... ( cache )
 • more "מאת שמר בככרים כסף " :
 • מוסבות שם ג€“ על חומות ושמות : דוגמה הפוכה: " ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון" (מל"א טז:כד). (3) צ' בצר, "מוסבֹּת שם" (במ' לב:לח), דף שבועי לפרשת מטות-מסעי תשנ"ו (מספר ... ( cache )
 • שומרון : עומרי הפכה לבירתו. "ויקן [עומרי] את ההר שומרון מאת שמר בכיכריים כסף, ויבן את ההר, ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון" (מלכים א' ט"ז 24). המקום מזוהה עם ... ( cache )
 • האמת, ארץ ישראל: : השאלה היא אפוא בזכות מה? עונים חכמינו ז"ל: מפני שבנה עיר בישראל. שנאמר: "ויקן את הר שומרון.. ויבן את ההר, ויקרא את שם העיר שומרון". כלומר בזכות מסירותו למען בנין א"י ויישובה. ... ( cache )
 • המלך עמרי וטדי קולק [31/10/1983 - רנ"ז - נח זבולוני - מאמרים] : 31 אוקטובר 1983 ... "אמר רבי יוחנן מפני מה זכה עמרי למלכות מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר ויבן את ההר שמרון בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על ... ( cache )
 • ביאור:בבלי סנהדרין דף קב ג€“ ויקיטקסט : 8 יוני 2009 ... מפני שהוסיף כרך אחד בארץ ישראל, שנאמר (מלכים א טז כד) ויקן את ההר שמרון מאת שמר בככרים כסף ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדנֵי ... ( cache )
 • עבודה על השומרונים - סיכומים.נט : 15 מאי 2008 ... ויקן [עומרי] את ההר שומרון מאת שמר בכיכריים כסף, ויבן את ההר, ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון" (מלכים א' ט"ז 24). " המקום מזוהה עם ... ( cache )
 • אתרים במקרא : "ויקן ]עומרי[ את ההר שומרון מאת שמר בכיכריים כסף, ויבן את ההר, ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון" )מלכים א טז כד(. המקום מזוהה עם סבסטיה שמצפון-מערב ... ( cache )
 • בקשת בני גד ובני ראובן : 30 יולי 2005 ... דוגמה הפוכה: " ויבן את ההר ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון" (מל"א טז:כד). (3) צ' בצר, "מוסבֹּת שם" (במ' לב:לח), דף שבועי לפרשת ... ( cache )
 • CET PLaces : "ויקן ]עומרי[ את ההר שומרון מאת שמר בכיכריים כסף, ויבן את ההר, ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון" )מלכים א טז כד(. המקום מזוהה עם סבסטיה שמצפון-מערב ... ( cache )
 • more "ויבן את ההר ויקרא " :
 • קרית יערים - בעלה : למשל ג€“ "ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון" (מל"א טז כד) ועוד. על רקע זה מצטייר שינוי השם בעלה ג€“ קרית יערים כמשקף סיבה דתית מובהקת. הקדמת בעלה ... ( cache )
 • שיעוריו וכתביו של הרב אורי שרקי - וישלח - השם ישראל : שהרי אנחנו מוצאים את ראשיתה של ההדרדרות של החברה האנושית בשעה שקין קרא את שם העיר אשר בנה כשם בנו חנוך. במילים אחרות - שמו של האדם הוענק לעיר. כלומר נפלה האצילות ... ( cache )
 • על אודות ה"שולחן ערוך" / י"ל פרץ : כי מדוע לא ידעו בנינו אחרינו את שם העיר אשר גידלה את המאור הקטן הזה ואת שם הפלך אשר זכה לעיר הזאת וגם ג€“ את הזמן (היום, החודש והשנה על פי כל הלוחות שבעולם) שבו העיר רוח ... ( cache )
 • more "את שם העיר אשר " :
 • קרית יערים - בעלה : למשל ג€“ "ויקרא את שם העיר אשר בנה על שם שמר אדני ההר שמרון" (מל"א טז כד) ועוד. על רקע זה מצטייר שינוי השם בעלה ג€“ קרית יערים כמשקף סיבה דתית מובהקת. הקדמת בעלה ... ( cache )
 • מדריך המדריכים והמרצים : השם נזכר בתנ"ך (מלכים א' ט"ז 24):"ויקרא שם העיר אשר בנה על שם שמר אדוני ההר שומרון". בעוד למילה שמר היו יסודות מוצקים בהיסטוריה המקומית הרי שלמילה הראשונה בשם היישוב ... ( cache )
 • more "בנה על שם שמר " :
 • בשבילי התנ"ך : נראה מדבריו כי כרך גדול היה שם מתחילה, אלא שעמרי חזק הבנין וקרא שם העיר שמרון, על שם שמר אדני ההר שמרון . [טז, כו] ובחטאתיו - כתיב, כלומר חטאות רבות שעשה וקרי בחטאתו ... ( cache )
 • פרשת מצורע: פרשיית גיחזי | ד"ר אלכסנדר קליין : מכאן מדייק הרד"ק[15] כי - אליבא דתרגום יונתן - "כרך גדול היה שם מתחילה אלא שעמרי חזק הבניין וקרא שם העיר שמרון על שם שמר אדני ההר שמרון ". לפי פירוש זה, יתכן אפוא שהעיר ... ( cache )
 • more "שמר אדני ההר שמרון " :
 • Yeshiva.org.il- תינוק שנשבה? : צא ולמד מה כוחה של מצוות בניית יישוב בארץ-ישראל, עד אשר אפילו מי שנאמר עליו " ויעשה עמרי הרע בעיני ה' וירע מכל אשר לפניו" - אפילו הוא זוכה למלכות מפני שעתיד לבנות עיר אחת ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- חיים של קידוש השם : זה שנאמר עליו (מלכים-א טז, כה-כו): " ויעשה עמרי הרע בעיני ד' וירע מכל אשר לפניו. וילך בכל דרך ירבעם בן נבט ובחטאתו אשר החטיא את ישראל להכעיס את ד' אלהי ישראל בהבליהם"? ... ( cache )
 • האם הרבי הרש"ב אנטי ציוני | Chabad.FM : צא ולמד מה כוחה של מצוות בניית יישוב בארץ-ישראל, עד אשר אפילו מי שנאמר עליו " ויעשה עמרי הרע בעיני ה' וירע מכל אשר לפניו" - אפילו הוא זוכה למלכות מפני שעתיד לבנות עיר אחת ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- יום העצמאות המ"ט : זה שנאמר עליו (מלכים-א טז, כה-כו): " ויעשה עמרי הרע בעיני ד' וירע מכל אשר לפניו. וילך בכל דרך ירבעם בן נבט ובחטאתו אשר החטיא את ישראל להכעיס את ד' אלהי ישראל בהבליהם"? ... ( cache )
 • חדשות בן עזר - 363 : עמרי, שמלך על ישראל בשנים 882-871 לפנה"ס, לא זכה לאהדה רבה של מחברי ספר מלכים א' . " ויעשה עמרי הרע בעיני ה' וירע מכל אשר לפניו," כך סוכמה פרשת מלכותו בפרק ט"ז של אותו ... ( cache )
 • more "ויעשה עמרי הרע בעיני " :
 • חידון 59- אתגרי - מתמודדי חידון התנ"ך - פורומים - ערוץ 7 : הרע בעיני ה' וירע מכל אשר לפניו"? 25. על איזה מלך נאמר: "הרבה לעשות הרע בעיני ה' להכעיס "? 26. על איזה מלך נאמר: "ויוסף ... לעשות להכעיס את ה' אלקי ישראל" ... ( cache )
 • מיון לפי עץ : הרע בעיני ה' וירע מכל אשר לפניו"?
  25. על איזה מלך נאמר: "הרבה לעשות הרע בעיני ה' להכעיס"?
  26. על איזה מלך נאמר: "ויוסף ... לעשות להכעיס את ה' ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- כולנו עם אחד : ויעש עמרי הרע בעיני ה' וירע מכל אשר לפניו וילך בכל דרך ירבעם בן נבט ובחטאתיו אשר החטיא את ישראל להכעיס את ה' אלקי ישראל בהבליהם, והוא מלך על ישראל שתים עשרה שנה, ואמר ... ( cache )
 • more "ה' וירע מכל אשר " :
 • השיעור ניתן ב-סיון ה'תשס"א : זה שנאמר עליו (מלכים-א טז, כה-כו): "ויעשה עמרי הרע בעיני ד' וירע מכל אשר לפניו . וילך בכל דרך ירבעם בן נבט ובחטאתו אשר החטיא את ישראל להכעיס את ד' אלהי ישראל בהבליהם"? ... ( cache )
 • ספר מלכים א' - סיכומים לבגרות : מפני שהוסיף. כרך אחד בארץ ישראל". למרות פועלו המדיני, המחבר מציין את חטאיו הדתיים של עומרי: "ויעש עומרי הרע בעיני האל... וירע מכל אשר לפניו : וילך בכל דרך ירבעם..." (25-26). ... ( cache )
 • מדוע אחאב נחשב רע מכל אשר לפניו : מדוע אחאב נחשב רע מכל אשר לפניו. קוד: ביאור:מלכים א טז ל בתנ"ך. סוג: מניעים1. מאת: מוטי אהרוני. אל: תגובה ל: מלכים רעים שנכתבה ב21:34:06 05.01.2005 ... ( cache )
 • more "וירע מכל אשר לפניו " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:עמרי מבטל את תורת הקרקעות


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-01-13.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvir/mlkima/geoism