הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: נתן קול

בעברית של ימינו, כשאומרים שמישהו "נתן קפיצה" מתכוונים שהוא קפץ קפיצה גדולה, וכשאומרים שמישהו "נתן צעקה" מתכוונים שהוא צעק צעקה חזקה.

גם בלשון התנ"ך יש ביטוי דומה - נתן קול, שמשמעו "קרא בקול גדול וחזק":

 • (בראשית מה ב): "ויתן את קלו בבכי, וישמעו מצרים וישמע בית פרעה"- יוסף בכה כל-כך חזק, עד שכל המצרים שבארמון שמעו אותו.
 • (שמות ט כג): "ויט משה את מטהו על השמים, וה' נתן קלת וברד..."- רעמים.
 • (שמואל ב כב יד): "ירעם מן שמים ה', ועליון יתן קולו"- "יתן קולו" מקביל ל"ירעם".
 • (ירמיהו ב טו): "עליו ישאגו כפרים, נתנו קולם; וישיתו ארצו לשמה עריו נצתה מבלי ישב"- "נתנו קולם" מקביל ל"ישאגו".
 • (ירמיהו יב ח): "היתה לי נחלתי כאריה ביער, נתנה עלי בקולה; על כן שנאתיה"- שאגה עליי כמו אריה ששואג על טרפו.
 • (ירמיהו כב כ): "עלי הלבנון וצעקי, ובבשן תני קולך, וצעקי מעברים; כי נשברו כל מאהביך"- "תני קולך" מקביל ל"צעקי".
 • (ירמיהו מח לד): "מזעקת חשבון עד אלעלה עד יהץ נתנו קולם מצער עד חרנים עגלת שלשיה כי גם מי נמרים למשמות יהיו"- נתנו קולם = זעקו.
 • (חבקוק ג י): "ראוך יחילו הרים, זרם מים עבר; נתן תהום קולו, רום ידיהו נשא"- הקול החזק של המים הזורמים.
 • (דברי הימים ב כד ט): "ויתנו קול ביהודה ובירושלם להביא לה' משאת משה עבד האלהים על ישראל במדבר"- הכריזו בכל הארץ.
 • (איכה ב ז): "זנח ד' מזבחו, נאר מקדשו, הסגיר ביד אויב חומת ארמנותיה, קול נתנו בבית ה' כיום מועד"- האויבים צעקו צעקת ניצחון, כמו צעקות השמחה שהיו נשמעות במקדש ביום חג.
 • (תהלים קד יב): "עליהם עוף השמים ישכון, מבין עפאים יתנו קול"- מי שזכה פעם לעמוד מתחת לעץ שציפורים עומדות עליו ושרות, יודע שזה קול חזק מאד, וכדברי המשוררת " "על ראש הברוש שבחצר שמחה והמולה, שם כל הציפורים בעיר הקימו מקהלה..." " ( "מקהלה עליזה", לאה נאור ) .

נתינת קול בספר משלי עריכה

בספר משלי נזכר הביטוי נתן קול שלוש פעמים:

 • החכמה נותנת קולה כדי לקרוא לפתיים שיבואו ללמוד, (משלי א כ): "חכמות בחוץ תרנה, ברחבות תתן קולה"( פירוט ).
 • התלמידים צריכים לתת את קולם כדי לקרוא לכישרונות התבונה החבויים בהם, משלי ב ג: "כי אם לבינה תקרא, לתבונה תתן קולך" ( פירוט ).
 • התבונה נותנת קולה כדי לקרוא למנהיגים שיילכו ללמד את הפתיים, (משלי ח א): "הלא חכמה תקרא, ותבונה תתן קולה"( פירוט ).

ההקבלה מלמדת, שהקריאות של החכמה והתבונה בפרקים א ו-ח מכוונות לא רק לאנשים אחרים, אלא גם לכוחות הנפש של האדם עצמו: גם בתוך האדם עצמו ישנם כוחות של חכמה ותבונה (סופר-אגו), כוחות של פתיות (איד), וכוח של הנהגה (אגו); האדם צריך, בעזרת כוחות החכמה והתבונה שבו, לקרוא לכוחות הפתיות ולהנהיג אותם לדרך של חכמה ותבונה.

פסוקים נוספים עריכה

 • (במדבר יד א): "ותשא כל העדה, ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא"
 • (שמואל א יב יז): "הלוא קציר חטים היום; אקרא אל ה' ויתן קלות ומטר ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני ידוד לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל ה' ויתן ה' קלת ומטר ביום ההוא ויירא כל העם מאד את ידוד ואת שמואל"
 • (ירמיהו כה ל): "ואתה תנבא אליהם את כל הדברים האלה ואמרת אליהם ה' ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו; שאג ישאג על נוהו הידד כדרכים יענה אל כל ישבי הארץ"
 • (ירמיהו נא נה): "כי שדד ה' את בבל, ואבד ממנה קול גדול; והמו גליהם כמים רבים, נתן שאון קולם"
 • (יואל ב יא): "וה' נתן קולו לפני חילו, כי רב מאד מחנהו, כי עצום עשה דברו; כי גדול יום ה' ונורא מאד, ומי יכילנו"
 • (יואל ד טז): "וה' מציון ישאג, ומירושלם יתן קולו, ורעשו שמים וארץ; וה' מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל"
 • (עמוס א ב): "ויאמר: ה' מציון ישאג, ומירושלם יתן קולו, ואבלו נאות הרעים, ויבש ראש הכרמל"
 • (עמוס ג ד): "הישאג אריה ביער וטרף אין לו? היתן כפיר קולו ממענתו בלתי אם לכד?"
 • (תהלים יח יד): "וירעם בשמים ה', ועליון יתן קלו, ברד וגחלי אש"
 • (תהלים מו ז): "המו גוים, מטו ממלכות; נתן בקולו, תמוג ארץ"
 • (תהלים סח לד): "לרכב בשמי שמי קדם, הן יתן בקולו קול עז"
 • (תהלים עז יח): "זרמו מים עבות, קול נתנו שחקים, אף חצציך יתהלכו"

תגובות:

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-04-04.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/ntnqol