ביאור:משנה מסכת קידושין

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


מסכת קידושין: קידושי אשה וקדושת המשפחה עריכה

מבוא לסדר נשים

דף מפתח לביאור משנה

מבוא למסכת קידושין עריכה

מסכת קידושין היא האחרונה בסדר נשים, ומקשרת אותו לסדר נזיקין. בתחילתה היא עומדת על הדמיון ועל ההבדלים בין טקס הקידושין לבין טקסי רכישה של רכוש, ובסופה היא קושרת בין דיני המשפחה לשאלת בחירת המקצוע.

לקידושי אשה יש משמעות הלכתית רבה, באשר הם אוסרים על המקדש קיום יחסי מין עם קרובות האשה, ומקנים לו בלעדיות על המיניות של אשתו. בנוסף לכך, כפי שהוזכר לעיל, צורתו של טקס הקידושין דומה - ולו באופן סמלי - לטקסי רכישה של רכוש. אבל בנוסף לכל אלה, מדובר ביצירת ערך מקודש בעל משמעות דתית, כלומר בקדושה.

הקידושין המופיעים לפנינו שונים מאלו המתוארים בתנ"ך: שם היו הקידושין עניין של הורי החתן והורי הכלה (ראו, למשל, בראשית כד, שופטים יד א-ג), ואילו בעולמם של חז"ל הקידושין נעשים על ידי החתן והכלה עצמם. סכומי הכסף הנדרשים הותאמו גם הם ליכולתו של חתן צעיר, שבדרך כלל אינו משופע בכספים רבים.

הפרק הראשון במסכת משווה את קדושת הקידושין לקדושת המצוות, ומשמש בכך מבוא למסכת. הפרק השני עוסק בחתן המקדש, וכן קושר את הקידושין לקודשי המקדש. הפרק השלישי משלים את התמונה ועוסק בכלה המתקדשת, ובסופו קושר את הקידושין לענייני היוחסין הלאומיים. הפרק הרביעי מוקדש כולו לענייני הייחוס והלאומיות, הנגזרים, כאמור, מהקידושין - ובסופו עוסק בקשר בין איסורי העריות לבין שיקולי בחירת מקצוע, תוך הדגשה של המקצוע המועדף על ידי חכמים - לימוד התורה.

פירוט הפרקים עריכה

פרק א: "האשה נקנית" - קידושי אשה וקדושת המצוות

 1. קניין אשה לעומת קניינים אחרים
 2. חיוב במצוות וקניין עולם הבא

פרק ב: "האיש מקדש" - קידושין בכסף וברכוש אחר

 1. גבולות של קידושי הכסף
 2. קידושין על תנאי, מפורש או סמוי
 3. קידושי כסף לנשים אחדות
 4. קידושי אשה וקדשי המקדש

פרק ג: "האומר" - האשה המתקדשת

 1. שני חתנים לכלה אחת
 2. תנאים בקידושין
 3. מה נדרש מהאשה כדי שתתקדש
 4. האב בקידושי בנו ובתו
 5. האם היו קידושין?
 6. תוצאת הקידושין - יוחסין וממזרים

פרק ד: "עשרה יוחסין" - מוצא משפחה ופרנסה

 1. יוחסין ודיניהם: עם מי מותר להתחתן?
 2. חללים וחללות, וחזקת כשרות
 3. ממזרים: האב והאם
 4. דיני ייחוד - איך ישנים
 5. בחירת מקצוע, ותפילה: איך מתפרנסים בלי צער?