ביאור:מ"ג שמות ד יג


וַיֹּאמֶר בִּי אֲדֹנָיעריכה


שְׁלַח נָא בְּיַד תִּשְׁלָח:עריכה