ביאור:ירמיהו ב כ

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

לא אעבור!

עריכה

זהו מאמר לא גמור. קחו אותו כאתגר - להשלים אותו!

ירמיהו ב כ: "כִּי מֵעוֹלָם שָׁבַרְתִּי עֻלֵּךְ נִתַּקְתִּי מוֹסְרֹתַיִךְ וַתֹּאמְרִי לֹא [אֶעֱבוֹר]; כִּי עַל כָּל גִּבְעָה גְּבֹהָה וְתַחַת כָּל עֵץ רַעֲנָן אַתְּ צֹעָה זֹנָה!"

1. הפסוק מתאר את ההתדרדרות של בני ישראל (ראו מבנה הנבואה ) "כי מעולם" – בעבר –  "שברתי עולך," ו "ניתקתי מוסרותייך," שחררתי אותך מעול מצרים, ולא כפיתי עלייך ללכת אחריי, "ותאמרי 'לא אעבור!'" – לא אעבור על דבריך, אלך אחריך בכל זאת, גם בלי כפיה! אבל עכשיו – את עוברת בכל מקום שאת יכולה: "כי על כל גבעה גבוהה, ותחת כל עץ רענן, את, צועה זונה!" במקום להיות כלה נאמנה - את זונה! פירוש דומה פירשו רש"י, רד"ק ומצודת-דוד.

2. יש מפרשים שפירשו שברתי = את שברת, ניתקתי = את ניתקת, וכוונת הפסוק: "מעולם היית בהמה פורקת עול! מעולם שברת את העול ואת המוסרות ששמתי עלייך ולא רצית לעבוד את ה'!" אבל זה לא נראה לי הגיוני מכמה סיבות:

 • לפי תחילת הנבואה, בעבר בני-ישראל דווקא הלכו אחרי ה' בנאמנות, ולא שברו את עולו.
 • לא הגיוני שהנביא יעבור בפתאומיות ממשל של אישה או תבואה למשל של בהמה עם עול ומוסרות, ואז יחזור למשל של אישה-זונה (אמנם בהמשך יש משל לבהמה, אבל שם נזכר המשל באופן מפורש, ולא רק ברמז).

מקורות ופירושים נוספים

עריכה

עצים מקודשים

צעה = יציאה

עלם = הסתר, וגם זמן ארוך מאד (שתחילתו או סופו נעלמים מעינינו)

זנות = יחסי מין זולים, במסגרת קשר שניתן לזנוח בקלות

מקראות גדולות:

"" שברתי עולך " - העול של עץ נופל בו ל' שבירה והמוסרות שהן של עור נופל בהן לשון נתיקה " מוסרותיך " - הם רצועות שקושרין בהם העול " ותאמרי לא אעבור " - על דבריך " כי על כל גבעה " - אך אתה לא שמרת הבטחתך ועל כל גבעה את צועה ל' משכב ומצע כי משמש ל' אלא " ( רש"י )

"

" כי מעולם שברתי עולך " ר"ל כי העבודה תהיה קשה משני פנים, אם מצד המצות עשה שיהיה בם מעשים כבדים על הגוף כעול כבד, אם מצד המצות ל"ת שיהיה האדם אסור בעבותות בל יעשה מאומה, וזה דומה כשור שנותנים עליו עול קשה לצורך העבודה ואוסרים אותו במוסרות בל יעבור גבול. אבל מצות התורה קלים מצד שני אלה, בין מצד המעשים, הנה " מעולם שברתי עולך " כי אדרבה המעשים שעשו עובדי אלהי נכר בדור ההוא היה עול כבד כי גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש לאלהיהם ואנכי שברתי עול זה מעליך, ובין מצד האזהרות " נתקתי מוסרתיך ", כי האזהרות שהיו מוזהרים עובדי האליל היו קשים יותר ואנכי נתקתי מוסרות אלה מעליך, כי הסתפקתי במה " שתאמרי לא אעבור " מן הגבול שאז לא אסרתיך בסייגים וגדרים קשים.

" כי על ", סובב על מ"ש כי רע ומר עזבך את ה' אלהיך, ומפרש " כי על כל גבעה גבוהה " וכו' (ומאמר ולא פחדתי אליך כי מעולם שברתי עולך הוא מאמר מוסגר), מבאר איך רע ומר עזבך את ה' אלהיך כי יצאת להפקר כ"כ עד " שאת זונה " את " צעה " וסוערת לזנונים " על כל גבעה גבוהה ". כאשה שעזבה את בעלה והיא מופקרת לכל על כל הר וגבע, אשר זה בעצמו רע ומר מאד:

ביאור המילות

עריכה

" עולך, מוסרותיך " והוכפל לקמן (ה' ה', ל' ח') . " את צועה זונה ", זונה היא שם הקריאה, את זונה, את צועה, וענינו רגש ורעש פנימי מרוח זנונים הסוער בקרבה, כמ"ש בישעיה (סי' נ"א י"ד ולקמן מ"ח י"ב) :

" ( מלבי"ם )

"

מצודת דוד

עריכה

" כי על כל גבעה " - כאומר והנה לא קיימת כי על כל וגו'

" את צועה זונה " - הולכת ונוסעת ממקום למקום ר"ל כמו הזונה אין דרכה לשבת במקום אחד וכמ"ש בה בביתה לא ישכנו רגליה וגו' ( משלי ז ) כן הלכת אתה מבית עכו"ם זו לבית עכו"ם זו

" נתקתי " - העתקתי מעל צוארך קשרי רצועות עולם

" ותאמרי " - ואז אמרת לא אעבור עוד על דבר ה'

" כי מעולם " - הלא מימות עולם הייתי לך לעזרה ושברתי העול אשר הכבידו עליך האומות

מצודת ציון

עריכה

" עולך " - מלשון עול ההושם על צואר הבהמה והוא משל על הכבדת העבודה

" נתקתי " - ענין העתק והסרה

" מוסרותיך " - הם קשרי רצועות העול

" גבעה " - ענינו כמו הר

" רענן " - ענין לחות ורטיבות כמו בשמן רענן ( תהלים צב )

" צועה " - ענין טלטול ונוע ממקום למקום וכן ושלחתי לו צועים וצעהו (לקמן מט)

" ( מצודות )

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל

עריכה
 • קרי וכתיב / מנחם בן יצחק : וכן בתהלים ט, יג, יט; ירמיהו ב, כ: " כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרותיך ותאמרי לא אעבוד [קרי אעבור]", רד"ק: היית אומרת לא אעבור עוד על מצוותיך, ... ( cache )
 • קטגוריה:הפטרת מסעי ג€“ ויקיטקסט : 31 יולי 2007 ... כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרתיך ותאמרי לא אעבד [אעבור] כי על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן את צעה זנה. ואנכי נטעתיך שרק כלה זרע אמת ואיך ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- ירמיהו פרק ב : ... ומשבותיך תוכחך ודעי וראי כי רע ומר עזבך את יהוה אלהיך ולא פחדתי אליך נאם אדני יהוה צבאות: (כ) כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרותיך ותאמרי לא אעבוד (אעבור) ... ( cache )
 • קרי וכתיב : עמוס ח, ד: "עניי ארץ - ענוי כתיב", רד"ק: "והעניים ברוב הם ענוים" וכן בתהלים ט, יג, יט; ירמיהו ב, כ: " כי מעולם שברתי עלך נתקתי מוסרותיך ותאמרי לא אעבוד [קרי ... ( cache )
 • גבעה ג€“ ויקיפדיה : "ויבנו גם-המה להם במות ומצבות ואשרים; על כל- גבעה גבהה, ותחת כל -עץ רענן". ג€“ מלכים א', י"ד, 23. גם כיום, מעדיפים לבנות אתרי דת ופולחן בראשי גבעות (כך למשל ... ( cache )
 • דברים יב ב - קטגוריה:דברים יב ב ג€“ ויקיטקסט : כפי שמתאר התנ"ך: "על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן "... מכאן התחלנו בירידה הגדולה מהרכס - חוויה נופית כשלעצמה. סיימנו את הטיול הנפלא הזה בסביבות 13:00. ... ( cache )
 • מלכים ב יז - קטגוריה:מלכים ב יז ג€“ ויקיטקסט : 26 יולי 2007 ... עריהם ממגדל נוצרים עד עיר מבצר י ויצבו להם מצבות ואשרים על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן יא ויקטרו שם בכל במות כגוים אשר הגלה יהוה מפניהם ... ( cache )
 • פלישת שישק במקרא: היסטוריוסופיה נבואית מול מציאות / יהודה אליצור : (כג) ויבנו גם המה להם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן: (כד) וגם קדש היה בארץ עשו ככל התועבת הגוים אשר הוריש ה' מפני בני ישראל: ... ( cache )
 • בת ממשיכה - מסע מרכז סיפורי עם : מתחת לכל עץ תאנה וליד כל תרנגול מקרקר ג€“ על פי ביטוי תנכי המופיע בדרך כלל בהקשר לעבודת אלילים: "על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן" (מלכים א' י"ד, 23, ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- מלכים א פרק יד : ... יהודה הרע בעיני יהוה ויקנאו אתו מכל אשר עשו אבתם בחטאתם אשר חטאו: (כג) ויבנו גם המה להם במות ומצבות ואשרים על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן: (כד) וגם קדש ... ( cache )
 • מספרי סיפורים : מתחת לכל עץ תאנה וליד כל תרנגול מקרקר ג€“ על פי ביטוי תנכי המופיע בדרך כלל בהקשר לעבודת אלילים: "על כל גבעה גבהה ותחת כל עץ רענן" (מלכים א' יד 23, ... ( cache )
 • Wapedia - Wiki: גבעה : 27 אוגוסט 2010 ... "ויבנו גם-המה להם במות ומצבות ואשרים; על כל- גבעה גבהה, ותחת כל -עץ רענן" - מלכים א', י"ד, 23. גם כיום, מעדיפים לבנות אתרי דת ופולחן בראשי ... ( cache )
 • במדבר - בר מעוז : ותחת כל- עץ רענן את צעה זנה" (ב, כ),"שאי-עיניך על-שפים וראי איפה לא שכבת על-דרכים ישבת...כערבי במדבר, ותחניפי ארץ בזנותיך וברעתך" (ג, ב). ... ( cache )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:לא אעבור!


מקורות

עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בלא גמור וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-06-06.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yrmyhu/yr-02-20