ביאור:ישעיהו נז טז

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

חוק ההתיישנות עריכה

במדינות רבות ישנו "חוק התיישנות", הקובע שאי אפשר לתבוע אדם על פשע אם עבר זמן רב מאז ביצוע הפשע. משך ההתיישנות תלוי כמובן בחומרת העבירה - ככל שהעבירה חמורה יותר, זמן ההתיישנות הוא ארוך יותר. העיקרון של התיישנות נזכר כבר בתנ"ך:

(ישעיהו נז טז): "כִּי לֹא לְעוֹלָם אָרִיב, וְלֹא לָנֶצַח אֶקְּצוֹף; כִּי רוּחַ מִלְּפָנַי יַעֲטוֹף, וּנְשָׁמוֹת אֲנִי עָשִׂיתִי"

ה' מבטיח לעם ישראל, שהכעס שלו על פשעי העבר שלהם לא יימשך לעולם.

הסיבה לחוק ההתיישנות מתוארת בהמשך הפסוק: "כי רוח מלפניי יעטוף, ונשמות אני עשיתי". המפרשים פירשו את הנימוק בכמה דרכים:

1. החרטה והצער בנפשו של החוטא, הגורמים לו להיכנע לפני ה': "ומדרגות התשובה ומעלותיה, לפי גודל המרירות ועוצם היגון... כאשר יעטוף ויצטער הרוח שהוא מלפני, כי הוא מן העליונים, ויעטפו נשמות אשר אני עשיתי, לא אריב עוד ולא אקצוף, כי איך לא אחון וארחם על נפש יקרה אשר הוא מלפני ונשמות אני עשיתי? על כן יקל העון כפי אשר תכבד העבודה והאנחה עליו, כי היגון יבא מאת טוהר הנשמה העליונה, ונרצתה בזה יותר מאשר תרצה ברוב יסורי הגוף ומכאוביו..." ( שערי תשובה א יג ) , "כאשר רוח האדם, שהוא מלפני, שניתן בו מאתי, יעטוף, יודה ויכנע על מעלו... ונשמות שאני עשיתי" ( רש"י ).

2. הרוחות והנשמות של בני האדם הן מעשה ידי ה', ה' אוהב את מעשה ידיו ומעוניין שיהיה שלום בינו לבין האדם, ולכן בסופו של דבר מפסיק את המריבה: "כי רוח האדם מלפני בא לו ועטפה אותו, והנשמות כולם הלא אני עשיתי, ולכן ראוי לי לרחם עליהם" ( מצודות ) , "...והמשל בזה, כי המלך יחמול על חניכיו ילידי ביתו הקרובים אליו, והם מאצילי ארץ הנכבדים, ויתן להם חנינה יותר מחמלתו על הרחוקים והפחותים, ואמר ונשמות אני עשיתי - לקרבתן אל העליונים, אף על פי שהגוף והכל מעשי ידיו... ועוד אמרו רבותינו זכרונם לברכה: שלושה שותפים יש באדם - אביו ואמו והקדוש ברוך הוא, ולפי שאין לאב ולאם שותפות בנשמה, על כן אמר: ונשמות אני עשיתי..." ( שערי תשובה שם ) משל למה הדבר דומה - לילדים שהכעיסו את הוריהם. מכיוון שההורים אוהבים את ילדיהם, הם לא ימשכו את המריבה לעולם אלא יחפשו דרכים להשלים עמם.

3. באדם יש יותר מנשמה אחת - לפחות שתי נשמות שונות - נשמה אחת המושכת אותו לפרוק עול ולהתנהג רק על-פי עיקרון העונג, ונשמה שניה המושכת להתקרב אל ה' ולעשות את רצונו. שתי הנשמות הללו נלחמות ביניהן על רוח האדם, וה' יודע את זה שהרי הוא שעשה את הרוח ואת שתי הנשמות, ולכן כשהאדם נכשל ה' לא מטיל עליו את מלוא כובד האחריות, אלא מוכן לסלוח לו לאחר שיתקן את דרכיו.

גם לפי פירוש זה, ההתיישנות מותנית בשינוי ההתנהגות, כפי שנאמר בפסוקים הבאים: ה' קצף על האדם "בעוון בצעו", אבל לאחר שהוא תיקן את דרכיו - "דרכיו ראיתי וארפאהו"; רק לאחר שהאדם תיקן את מעשי הפשע שלו כמיטב יכולתו, מתחילה תקופת ההתיישנות. אולם, לפני שהנביא מדבר על תשובה ותיקון, הוא מזכיר את עיקרון ההתיישנות כדי לתת לפושעים מוטיבציה לתקן את דרכיהם - שיידעו שיש להם תקוה והכעס לא יימשך לנצח.

מקורות ופירושים נוספים עריכה

כי לא לעולם אריב עריכה

מקורו של הקישור בין פסוקנו לבין חוק ההתיישנות הוא בדברים שנשא גדעון האוזנר בכנסת ישראל: "העקרון של התיישנות הפשע, שהוא מחילת העבירה ברבות הימים, רעיון יהודי הוא ומקורו בתנ"ך, ככתוב: ״כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף״. הזמן מרפא פצעים ומצדיק הושטת יד לפושעים. אולם במה דברים אמורים? — בפושעים שהם עדיין בתחום האנושי, בחוט­אים ששכל האדם והמציאות של חברה מאורגנת מכירים אותם ויכולים לחיות עמהם..." (גדעון האוזנר, דיון בכנסת התשיעית בנושא התיישנות פשעי הנאצים, ה'תשל"ט , מטמון ) .

רוח עריכה

רוב המפרשים פירשו שהכוונה לרוח החיים שבאדם.

אך יש שדרשו שהכוונה לרוח פיסית: "בשעה שהרוח יוצאת מלפני הקב"ה, משברו בהרים ומרשלו בגבעות, ואומר לו 'הוי זהיר שלא תזיק לבריותי', שנאמר כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, בשביל נשמות שאני עשיתי" (רבי יהושע ברבי חנינא, ויקרא רבה טו א ) .

ראו גם: רוח = תנועה מהירה של אויר, יצור חי, או מחשבות .

יעטוף עריכה

מה משמעות הפועל עטף? ואיך רוח יכולה לעטוף?

1. לפי פירוש אחד, התעטפות היא משל לצער, כמו בפסוקים:

 • (תהלים סא ג): "מִקְצֵה הָאָרֶץ אֵלֶיךָ אֶקְרָא בַּעֲטֹף לִבִּי, בְּצוּר יָרוּם מִמֶּנִּי תַנְחֵנִי"
 • (איכה ב יא): "כָּלוּ בַדְּמָעוֹת עֵינַי, חֳמַרְמְרוּ מֵעַי; נִשְׁפַּךְ לָאָרֶץ כְּבֵדִי עַל שֶׁבֶר בַּת עַמִּי, בֵּעָטֵף עוֹלֵל וְיוֹנֵק בִּרְחֹבוֹת קִרְיָה"
 • איכה ב יט: "קוּמִי רֹנִּי בליל[בַלַּיְלָה] לְרֹאשׁ אַשְׁמֻרוֹת, שִׁפְכִי כַמַּיִם לִבֵּךְ נֹכַח פְּנֵי אֲדֹנָי; שְׂאִי אֵלָיו כַּפַּיִךְ עַל נֶפֶשׁ עוֹלָלַיִךְ, הָעֲטוּפִים בְּרָעָב בְּרֹאשׁ כָּל חוּצוֹת"

כשאדם מצטער הוא מתכנס ו"מתעטף" בתוך עצמו, זה אחד השלבים בתהליך החזרה בתשובה והגאולה.

2-3. לפי הפירושים האחרים, התעטפות היא משל לכניסת הרוח לגוף. הגוף הוא לבוש לרוח - הרוח כביכול מתעטפת במעטה של בשר ועור: "הרוח העוטף ולובש גופם (שהגוף כלבוש לנשמה) מלפני הוא, ואני הוא שעשיתי הנשמות" ( שד"ל על בראשית ב ז ע"פ רד"ק, אברבנאל) .

4. ויש שפירשו, שהתעטפות היא משל להתעכבות, כמו בפסוק:

 • (בראשית ל מב): "וּבְהַעֲטִיף הַצֹּאן לֹא יָשִׂים, וְהָיָה הָעֲטֻפִים לְלָבָן וְהַקְּשֻׁרִים לְיַעֲקֹב"(ראו רש"י) .

לפי זה, הפסוק בא ללמד שהתעכבות הרוחות והנשמות לפני ה' דווקא מעכבת את הגאולה: "אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף, שנאמר כי רוח מלפניי יעטוף ונשמות אני עשיתי" ( רבי יוסי בבלי עבודה זרה ה. או נידה יג: , או רב אסי בבלי יבמות סב. או יבמות סג: ) , "כי לא לעולם אריב - לאחר זמן הגאולה, ולא לנצח אקצוף - מלגאול, כי רוח אשר לפני... הוא המאחר..." (רש"י על עבודה זרה ה.) , "כי... הרוחות שלפני, שגזרתי להיות נולדים קודם... מעכב את הגאולה..." (רש"י על נידה יג:) .

כמה נשמות יש? עריכה

פסוקנו הוא היחיד בתנ"ך שבו המילה "נשמה" נזכרת בלשון רבים - נשמות. מה משמעות הריבוי?

1-2. רוב המפרשים פירשו שהריבוי מתייחס לאנשים רבים - הנשמות של כל בני האדם הן מעשה ידי ה'.

3. אולם, המילה רוח היא בלשון יחיד, ולפיכך אפשר לפרש שהפסוק כולו מתייחס לאדם אחד, ומכאן שיש לו שתי נשמות: "על פי מה שכתב הרב חיים ויטל ז"ל... לכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות, וכדכתיב ונשמות אני עשיתי...  נפש אחת מצד הקליפה... וממנה באות כל המדות רעות... ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש..." ( תניא א א ) . לאדם יש רוח אחת הצריכה לנווט בין שתי נשמות המושכות אותה לכיוונים מנוגדים; פירוש זה מתאים לתיאוריית הפסיכואנליזה של פרויד (חי כ-130 שנה אחרי בעל התניא) , לפיה יש באדם שני כוחות מנוגדים - ה"איד" הפועל לפי עיקרון העונג וה"סופר אגו" הפועל לפי ערכים מוסריים, והאדם עצמו הוא ה"אגו" הצריך לנווט ביניהם.

לפי פירוש זה, שני הפסוקים הבאים מתייחסים לשתי הנשמות - הפסוק הבא מתייחס לנשמה הפורקת-עול "וילך שובב בדרך ליבו", והפסוק שאחריו מתייחס לנשמה החוזרת אל ה' "דרכיו ראיתי וארפאהו".

בעבודת יום הכיפורים, לוקח הכהן הגדול שני שעירים זהים ומפיל עליהם גורלות, (ויקרא טז ח): "וְנָתַן אַהֲרֹן עַל שְׁנֵי הַשְּׂעִירִם גרלות, גּוֹרָל אֶחָד לה' וְגוֹרָל אֶחָד לַעֲזָאזֵל". שעיר אחד הוא מקריב לה', ואת השעיר השני הוא משלח אל המדבר. יש כאן משל לעבודת הנפש שהאדם צריך לעשות ביום הכיפורים - לזהות את התכונות שלו הבאות מצד הנפש הבהמית ולשלח אותן "לעזאזל" ממנו והלאה, ולזהות את התכונות הבאות מצד הנפש האלהית ולהקדיש אותן לה' ( פירושים נוספים ).

ראו גם: כמה נפשות יש לאדם? / עצור כאן חושבים .

מאיפה באות הרוח והנשמות? עריכה

בתלמוד נזכרו ה"רוח" וה"נשמות" כאחד הדברים שנמצאים ב"רקיע השביעי", הקרוב ביותר אל ה': "ערבות - שבו צדק משפט, וצדקה, גנזי חיים, וגנזי שלום, וגנזי ברכה, ונשמתן של צדיקים, ורוחות ונשמות שעתיד להיבראות" ( בבלי חגיגה יב ב ) . "'רוחות' ו'נשמות' חדא היא. ויש מפרשין 'רוח' היא הנשמה העשויה בדמות הגוף, 'נשמה' – נשימה: אליינ"א בלעז" (רש"י שם) .

במקומות אחרים בתלמוד אמרו, שהנשמות נמצאות במקום הנקרא "גוף", שהוא מעין מחסן לנשמות שנבראו מבראשית: "אוצר [חדר] יש ושמו 'גוף', ומבראשית נוצרו כל הנשמות העתידות להולד, ונתנם לשם" (רש"י על בבלי עבודה זרה ה א , ודומה לזה נידה יג ב ) , "גוף - פרגוד שחוצץ בין שכינה למלאכים, ושם רוחות ונשמות נתונות, שנבראו מששת ימי בראשית, העתידות להנתן בגופים העתידים להבראות" (רש"י על יבמות סג ב ) .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • כר כה ל פרשה בראשית רבה : זה ספר תולדות אדם כתיב כי לא לעולם אריב ד�א. לשון עייפות ותולשה ואתה עייף וייגע דג€¢. כל הנבראים כדלעיל: וגו� כר. עיין פ� תזריע כמדרש פרשה נרו ותמצא מ�ש ... ( cache )
 • לפני אידיהן פרק ראשון עבודה זרה ה. : [ כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף] כי רוח מלפני יעטוף1 1. שנאמר. ונשמות אני עשיתי לא תימא אנו לא באנו לעולם אלא כמי שלא באנו ... ( cache )
 • כרם ביבנה - ספרי הרבנים שליט"א : " כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף", "אם אביא ייסורים על האדם אין תחרותי5 עליו ... המלבי"ם פירש את הפסוק בשיכול: "' כי לא לעולם אריב כי רוח מלפני יעטוף': לא ... ( cache )
 • יבמות דף סג : (יעטוף - לשון עכבה, כדכתיב (בראשית ל,מב) והיה העטופים ללבן ורישיה משתעי בגאולה: כי לא לעולם אריב וגו'). תניא: רבי אליעזר אומר: כל מי שאין עוסק בפריה ורביה ... ( cache )
 • e2 ישעיה יג€¢ ג€¢יי ג€¢ג€¢לצדיק : כה אמר ה� רם וגשא וגר (טו) כי לא לעולם אריב ולא לגצח) כיטז(נז. אקצוף וגו�. כי לא לעילם אוכל נרי י אתך ולקציף עליך להשחית ולחבל. יען ט רוח מלפני ... ( cache )
 • יבמות דף סב : רב הונא אמר 'קיים', משום דרב אסי, דאמר רב אסי: אין בן דוד בא עד שיכלו כל נשמות שבגוף, שנאמר [ישעיהו נז,טז: כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף] כי רוח מלפני ... ( cache )
 • בס"ד. ולא תקיא הארץ אתכם "לעולם ה - כתבות קטיף.נט - האתר הרשמי של... : " כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף"... ה' מבטיח לנו בהפטרה של שחרית ביום הקדוש. מה עם ההבטחה הזו ומתי היא תתממש? ומה הוא מצפה מאיתנו, בינתיים? ... ( cache )
 • פרשת בראשית : כתיב (ישעיה נז) כי לא לעולם אריב , עם אדם הראשון. ולא לנצח אקצוף, עם תולדותיו. כי רוח מלפני יעטוף אמר רבי הונא: הרוח הזה, בשעה שהוא יוצא לעולם, ... ( cache )
 • [http://hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_35320_20.pdf שער הפטרת פ� עמב נפתלי כא] : כי לא לעולם אריב ולא לנצח. אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. דהנה גם זה אחת מטעמי. אריכות הגלות כדי שכל הנשמות יקט שלימותם בימי הבחירה לפני השנים ... ( cache )
 • רבי יוסף אלבו / ספר העיקרים : וזהו מה שאמר ישעיה הנביא, מדבר על בעל תשובה: כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף, (ישעיה נ"ז). רוצה לומר: אף על פי שמן הדין היה לי לריב ולקצוף לנצח, ... ( cache )
 • על רוח הקודש בישראל. : 1 מאי 2008 ... יעטוף - לשון עכבה כדכתיב והיה העטופים ללבן ורישיה משתעי בגאולה כי לא לעולם אריב וגו'. ע"כ. וכן בשאר מקומות. זאת אומרת שהגאולה תלויה ברוח ... ( cache )
 • פשיטא, תלמוד בבלי עם הערות הגולשים : ... ולי מה יקרו רעיך אל [וגו'] וא"ר יוסי: אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף שנאמר [ כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף] כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי? ... ( cache )
 • מדרש רבה מגילת איכה - פרשה ה : כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף. כא. השיבנו ה' אליך ונשובה. רבש"ע שלך הוא, השיבנו. אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא: שלכם הוא. אמר להם: ... ( cache )
 • האדם הגדול בענקים. : 6 אפריל 2008 ... כי לא לעולם אריב - לאחר זמן הגאולה ולא לנצח אקצוף מלגאול כי רוח אשר לפני נשמות שבגוף יעטוף הוא המאחר כמו העטופים ללבן ונשמות שאני עשיתי. ... ( cache )
 • הסליחות : כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף. "(. ישעיה נז.,. טז.). סלה. ג€“. דכתיב. "כאשר שמענו כן ראינו בעיר ה... 'יכוננ. ה עד עולם סלה. (. תהלים מח ... ( cache )
 • עולם הנשמות - מאמרים מאתר Reader : כי לא לעולם אריב - לאחר.... גם בעולם הגדול, כמו להבדיל בין ישראל לעמים, נוצרים ומוסלמים, עולם המדע ועולם האומנות ועוד. מערכת היחסים שבין הקבוצות הללו ... ( cache )
 • מדרש רבה - איכה : ... שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם ה' קציפה הושב ע"י ישעיה שנאמר (ישעיה נ"ז) כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף: ... ( cache )
 • באורי אגדות עבודה זרה : שנאמר " כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי". כי כל ישראל הם בכלל גוף אחד, ויהיו נכללים כל הנשמות מגלגולים, אוי לנו בזכרנו ... ( cache )
 • מדרש רבה - בראשית : ד דבר אחר זה ספר תולדות אדם כתיב (ישעיה נז) כי לא לעולם אריב עם אדם הראשון ולא לנצח אקצוף עם תולדותיו כי רוח מלפני יעטוף אמר רבי הונא הרוח הזה בשעה שהוא ... ( cache )
 • koshernet בבלי - מסכת עבודה זרה : ... יקרו רעיך אל [וגו'] וא"ר יוסי אין בן דוד בא עד שיכלו נשמות שבגוף שנאמר (ישעיהו נז) [ כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף] כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - תהילים : תניא ראב"י אומר כל מקום שנאמר נצח סלה ועד אין לו הפסק לעולם ולעולמי עולמים, נצח דכתיב כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף, סלה דכתיב כאשר שמענו כן ראינו וגו' ... ( cache )
 • koshernet בבלי - מסכת ערובין : ... נצח סלה ועד אין לו הפסק עולמית נצח דכתיב (ישעיהו נז) כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף סלה דכתיב (תהילים מח) כאשר שמענו כן ראינו בעיר ה' צבאות בעיר אלהינו ... ( cache )
 • ספר עבודת הקודש : ובאור הכתובים כך כי לא לעולם אריב עם ישראל ולא לנצח אקצוף שלא לגאול אותם ומה המעכב שאיני גואל אותם, הרוחות שהם יוצאות מלפני שעדיין לא כלו כלומר לא נזדקקו ...
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_14039_21.pdf מעשי ה�] : אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף. ונשמות אני עשיתי/ שהרבדים מסכימים אל מה. שאמרנו שהעונש הנצחי יתכן אל הריח המעוטף. זזה היה מאמרי ית� שעם היית שעל ילי ... ( cache )
 • אור חדש. : כי לא לעולם אריב ולא לנצח אקצוף כי רוח מלפני יעטוף ונשמות. אבי עשיתי. ביאורו כאשר יעטוף ויצטער הרוח שהוא מלפני כי הוא. מן העליונים. ... ( cache )
 • מסורה גדולה ז 13 : רוח מלפני יעטוף ונשמות . אםי אין בן, [יבמות סב.]: דאמר ר. אני עשיתי. דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף שנאמר כי.:, רוח מלפני יעטוף וגי ... ( cache )
 • עולם התנ"ך : אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר: כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי (כתוב ברמז רי"ט): בעון בצעו קצפתי ואכהו - רבי אדא בר כהנא אמר: ... ( cache )
 • 10 קהלת א : כי רוח מלפני יעטוף ונשמות . אני עשיתי. רר�ל יעטוף לשון איחור. כמו. דכתיב והעעופים ללבן.רוח הוא רוח התחיה. והגאולה וה�פ כי רוח מלפני יעטוף.ר�ל לכן ... ( cache )
 • האדם הגדול בענקים : יבמות סג, ב: אמר רבי אסי: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר: כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. רש"י: עד שיכלו וכו' - אוצר יש ושמו גוף ... ( cache )
 • פרשת תזריע : ... הקב"ה משברו בהרים ומרשלו בגבעות ואומר לו: הוי זהיר שלא תזיק לבריותי, שנאמר: (ישעיה נז): כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, בשביל נשמות שאני עשיתי. ... ( cache )
 • ShevaNet שבענט : רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי ואמר נותן נשמהלעם עליה ורוח להולכים בה שיחס תנועת האנשים ההולכים אל הרוח.ןמפני שהרוח בתנועתו הוא המצייר גוף ... ( cache )
 • מדרש רבה - תזריע : ... ברבי חנינא בשעה שהרוח יוצאת מלפני הקב"ה משברו בהרים ומרשלו בגבעות ואומר לו הוי זהיר שלא תזיק לבריותי שנא' (ישעיה נז) כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי ... ( cache )
 • תפארת ישראל / לרב יהודה ליוואי - המהר"ל מפראג : שנאמר: כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. לא תימא לא באנו לעולם, אלא כאילו לא באנו לעולם. למימרא דאי לא חטאו לא מייתו, ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | הגבלת כתיבה בפורום למורשים... : כי רוח מלפני יעטוף ונשמות (בפתח השין) אשר עשיתי. כי אש קדחה באפי ותקד עד שאול תחתית. שאלת תלמיד לרב דאחוי קידה קמיה. הלא טובת הפורום לנגד עיני ואושר הכותבים ... ( cache )
 • תגובות האם יש דרך להתגבר על השחתת זרע? | שאלות ותשובות Ynet : 3 אפריל 2008 ... דכתיב כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, גרים מאי טעמא, דתניא קשים גרים לישראל כספחת, שנאמר "ונספחו על בית יעקב". ... ( cache )
 • Daat Emet : אלא דנסיבי קטנות דלאו בנות אולודי נינהו, דא"ר יוסי: אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף, שנאמר (ישעיהו נז) כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי". ... ( cache )
 • פורטל נרו יאיר - אשה טובה אשה רעה ומה זה... : ... בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף שנאמר (ישעיהו נז) כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי תניא רבי אליעזר אומר כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים שנאמר ... ( cache )
 • הייד פארק - מרכז פורומים ישראלי | חיים לאחר המוות לפי התנ"ך : ישעיהו (פרק נז, טז): "כי רוח מלפני יעטוף, ונשמות אני עשיתי". ישעיהו (פרק ב, כב): "חידלו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו". ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - יחזקאל : נשמתן של צדיקים דכתיב והיתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלהיך, רוחות ונשמות העתידים להבראות שנאמר כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, טל שעתיד הקב"ה ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - איוב : ... מאי טעמא כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי, מהו יעטוף משלהי כמה דכתיב בהתעטף עלי רוחי, וכל כך למה, בשביל ונשמות אני עשיתי (כתוב במלכים ברמז רי"ט). ... ( cache )
 • ספר חיי העולם הבא : ובכך ידמה האדם לעושיהו שכן אמר הנביא ע"ה על עניין מעשה השם, "כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי" (ישעיה נז'). וע"כ חייב כל משכיל אשר השיג דבר מהשגות ... ( cache )
 • ספר שושן סודות : וכן אמר הנביא כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי. כלומר, כשרוח מצטער אחוס עליו כי נשמות אני עשיתי: אות קלה - סוד נברך שאכלנו משלו ובטובו חיינו: ... ( cache )
 • שער מאמרי רשב"י : ולכן הנשמ' משתנית ברדת' שם אל מקום הגילוי מבחינה אחרת וזהו סוד הפסוק כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי פירוש כי הרוח איננו רק בחינת רוח אחד בלבד. ... ( cache )
 • פני יוסף : מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי דהכינה כי אמק. היא שתמיר יום יום הוא ית� מטיל וזורק איוה. רוח פרטי כאיזה גוף היום א� ומחד אחר כשעת ... ( cache )
 • [http://www.hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_32566_68.pdf *4ג€¢� או *יו! * \ ו!] : כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי (ישעי�. כז), ומנין שנקרא אש אוכלה שנאמר כי י� י. אלהיך אש אוכלה הוא (פ� עקב) ומנין שאף. כל מערכותיו אש שנאמר עושה מלאכיו ... ( cache )
 • אוצר מדרשים : כי רוח טלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי , אלו. א"ל �ינשטות של צדיקים שעדיין לא נבראו בנוף. אר. טטטרון משה"פ בא ואראך נשמתן של רשעים היאך ... ( cache )
 • בת מלך: אלמא דנא חנן ג€¢ i ^ J S ^ S 5ֲ£ : מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי : באנשים. חרוע רמה חשבר. רב הונא קן ילא. איבעיא להו דינא תנן או לטותא תנן 1 תקצץ. אלמא מקצץ דנא הוא: תקצץ יחי ... ( cache )
 • [http://hebrewbooks.org/pagefeed/hebrewbooks_org_31198_50.pdf , ומקשה חוס� הלא אמחנן אלמלא שמרו ישראל שתי שכחות מיד גגאלין, וחי...] : טלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי ג€¢ ומקשה חוס� הלא אמחנן אלמלא שמרו ישראל שתי שכחות מיד גגאלין, וחי� שהיו. יולדות הרבה בכרס אהד, והוא צ�ע איך אפשר להוליד בולט ... ( cache )
 • שכינה - מאמרים מאתר Reader : מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי . רש"י: גוף - פרגוד שחוצץ בין שכינה למלאכים ושם רוחות ונשמות נתונות שנבראו מששת ימי בראשית. ... ( cache )
 • ספר הבהיר : ... יום אחד בדק אותם אמר להם השמיעוני חכמתכם, פתחו ואמרו בראשית אחד ורוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי (ישעי' נ"ז טז) פלג אלהים מלא מים (תהלים ס"ה י) מאי פלג ... ( cache )
 • ספר הבהיר : ... יום אחד בדק אותם אמר להם השמיעוני חכמתכם, פתחו ואמרו בראשית אחד ורוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי (ישעיה נ"ז טז), פלג אלהים מלא מים (תהלים ס"ה י), ... ( cache )
 • more "יעטוף ונשמות אני עשיתי " :הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:חוק ההתיישנות


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-09-29.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/nvia/yjayhu/yj-57-16