הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.


דרך = סדרת צעדים המובילים למטרה או מנהג קבוע עריכה

זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

  ערך מילוני בוויקימילון: דרך
ראה מקורות נוספים בערכי לשון הקודש ערך: דרך

דֶרֶך היא סדרה של צעדים המכוונים לקראת מטרה. למילה דרך ישנן גם כמה משמעויות מושאלות:

1. הרגל ומנהג - סדרה של פעולות שהאדם חוזר עליהן באופן שגרתי (באנגלית habit).

2. אמצעים - סדרה של פעולות שהאדם עושה כדי להשיג מטרה מסויימת (באנגלית way).

ישנם פסוקים שמתאימים לשתי המשמעויות, וישנם פסוקים שמתאימים רק למשמעות אחת, למשל:

 • (בראשית ו יב): "וירא אלהים את הארץ והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ"- 1 כל היצורים אימצו לעצמם הרגלים מושחתים.
 • (בראשית כד כא): "והאיש משתאה לה, מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו אם לא" - 2 האם ה' עשה שהאמצעים שהשתמש בהם כדי למצוא אישה ליצחק אכן הצליחו.
 • שמות לג יג: "ועתה אם נא מצאתי חן בעיניך, הודעני נא את דרכך ואדעך..." - 1 ה'הרגלים' של ה', האופנים שבהם ה' מתנהג בדרך כלל,  2 האמצעים שה' משתמש בהם כדי להנהיג את העולם (ראו דרכי ה' ).
 • (דברים ה כט): "בכל הדרך אשר צוה ה' אלהיכם אתכם תלכו, למען תחיון וטוב לכם והארכתם ימים בארץ אשר תירשון"(ועוד פסוקים רבים המדברים על החובה ללכת בדרך שה' ציווה אותנו) - 1 לקבוע לעצמנו מנהגים והרגלים המתאימים למצוות ה',   2 להשתמש רק באמצעים כשרים בעיני ה' (כי המטרה לא מקדשת את האמצעים).
 • משלי טז ב/משלי כא ב: "כל דרכי/דרך איש זך/ישר בעיניו; ותוכן רוחות/לבות ה'" - 1 המעשים שהאדם התרגל אליהם נראים בעיניו טהורים וטובים;  2 האמצעים שהאדם משתמש בהם כדי להשיג מטרות חשובות נראים בעיניו טהורים וטובים ( פירוט ).
 • (משלי יד ח): "חכמת ערום הבין דרכו, ואולת כסילים מרמה"-1 הערום בוחר בתבונה את מנהגיו והרגליו; 
2 הערום מבין היטב את האמצעים שבעזרתם הוא יכול להשיג את מטרותיו, ואינו נזקק למרמה ( פירוט ) .
(משלי טו יט): "דרך עצל כמשכת חדק, וארח ישרים סללה" - 1 הרגליו של העצל מונעים ממנו לעבוד ולהתקדם בחיים, כמו גדר שחוסמת את ההתקדמות.
 • משלי טז יז: "מסלת ישרים סור מרע, שומר נפשו נוצר דרכו" - 1 כדי לשמור על חייו, האדם צריך לשמור היטב על הרגליו כך שלא יהיו לו הרגלים רעים ומסוכנים ( פירוט ).
 • (משלי טז לא): "עטרת תפארת שיבה, בדרך צדקה תמצא" - 1 בהרגל קבוע, לאורך דורות, של עשיית צדק ( פירוט ).
 • (משלי יט טז): "שמר מצוה - שמר נפשו, בוזה דרכיו - ימות (יומת)". - 1 מזלזל בהרגליו ומנהגיו,   2  מזלזל באמצעים שהוא נוקט להשגת מטרותיו ( פירוט ).
 • (משלי כא ח): "הפכפך דרך איש וזר, וזך ישר פעלו"1 מנהגיו והרגליו נראים לנו מוזרים,   2 האמצעים שהוא נוקט בהם להשגת מטרותיו הם לא שגרתיים ( פירוט ).
 • (משלי לא ג): "אל תתן לנשים חילך, ודרכיך למחות מלכין!"1 אל תתן למנהגיך והרגליך מלפני עלייתך לשלטון להרוס את מלכותך ( פירוט ).
 • (תהלים א ו): "כי יודע ה' דרך צדיקים, ודרך רשעים תאבד"
- 1 ה' משגיח על ההרגלים והמנהגים של הצדיקים, ומאביד את מנהגי הרשעים;  2 ה' אוהב את האמצעים שהצדיקים משתמשים בהם להשגת מטרותיהם, ודואג שאמצעיהם של הרשעים יובילו אותם לאבדון (ראו כי יודע ה' דרך צדיקים ).  
 • (משלי טו ט): "תועבת ה' דרך רשע, ומרדף צדקה יאהב"
- ייתכן שהכוונה כאן לדרך פיסית - ה' מתעב את הדרך שהרשע הולך בה, ולכן יש להתרחק ממנו ולא ללכת עמו ( פירוט ).

דרך - צעד עריכה

דרך היא סדרה של צעדים, ובמשמעות המושאלת: דרך היא סדרה של אמצעים להשגת מטרה, וצעד הוא אמצעי אחד מתוכם. כמה פסוקים מבחינים בין דרך לבין צעד או מצעד:

 • (משלי טז ט): "לב אדם יחשב דרכו, וה' יכין צעדו"- האדם מתכנן את דרכו, וה' מאפשר לו לבצע כל צעד וצעד בדרך  ( פירוט ).
 • (משלי כ כד): "מה' מצעדי גבר, ואדם מה יבין? דרכו"- ה' נותן לאדם כישורים המאפשרים לו לבצע צעדים מסויימים, והאדם צריך להשתמש בהם בתבונה על-מנת להרכיב מהם דרך שלמה ( פירוט ). וכן:
 • (תהלים לז כג): "מה' מצעדי גבר כוננו, ודרכו יחפץ"( פירוט ).
 • (משלי ד יא): "בדרך חכמה הרתיך, הדרכתיך במעגלי ישר. בלכתך לא יצר צעדך, ואם תרוץ לא תכשל"- אם תבחר בחכמה את הדרך שאתה רוצה ללכת בה, אז תוכל להתקדם בה בצעדים רחבים. וכמו שידוע לכל מהנדס, כל דקה שמשקיעים בתכנון המוקדם יכולה לחסוך שעות רבות בביצוע ( פירוט ).
 • (איוב לא ד): "הלא הוא יראה דרכי, וכל צעדי יספור"- הדרך היא אחת ואפשר לראות אותה, והצעדים הם רבים ואפשר לספור אותם.

אך יש פסוקים שאינם מבדילים ביניהם:

פסוקים נוספים עריכה

יש דרך ישר לפני איש, ואחריתה דרכי מוות .
לא משאירים עקבות  - דרך נשר, דרך אוניה, דרך נחש, דרך גבר.

ביטויים עריכה

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה בסגלות משלי וגם ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2008-03-15.


הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:דרך - סדרת צעדים המובילים למטרה או מנהג קבוע

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/drk2