ביאור:בראשית יג ה

בראשית יג ה: "וְגַם לְלוֹט הַהֹלֵךְ אֶת אַבְרָם הָיָה צֹאן וּבָקָר וְאֹהָלִים."בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:בראשית יג ה.


וְגַם לְלוֹט ... הָיָה צֹאן וּבָקָר וְאֹהָלִים עריכה

ללוט היה מה שהוא הביא עמו מחרן: ירושת אביו הרן שנפטר ואולי חלק מנדוניית אימו. עיקר רכושו של אברם היה נדוניית שרי אשתו, ולא ברור אם הוא היה יותר עשיר מלוט בצאתם מחרן.

לוט וצאנו שרדו את המסע למצרים, עם זאת, לא נראה שהוא התעשר במצרים או שאברם התחלק איתו במתנות שקיבל (במרמה?) מפרעה. אולי בשונה מאברם ושרי שהיו מוכנים לקחת את הסיכון שפרעה יהרוג אותם, לוט לא היה מוכן להסתכן. כך או כך, בתור אחד מבני ביתו של אברם גם לוט היה בסכנה, אך עם זאת אברם עדיין לא התחלק איתו ברכוש שקיבל מפרעה.

צֹאן וּבָקָר וְאֹהָלִים עריכה

המילים 'מאד' ו-'כבד' אינן מופיעות בתיאור רכושו של לוט. לכן ניתן להניח שהיה לו הרבה פחות מאשר לאברם. מקודם לא נתגלעו מריבות בין הרועים של אברם ולוט, והנה עכשיו יש חיכוכים שאינם מאפשרים להם לחיות בקרבה גדולה כמו מקודם.

התוספת "וְאֹהָלִים", ברבים, אינה ברורה:

  • סביר להניח שגם לאברם היה אוהל לעצמו ולשרי, אם כך מדוע זה לא מוזכר.
  • לא צוין שללוט היתה אישה (אחרת גם אותה היו יכולים לקחת במצרים), ולכן כנראה שלא היה לו צורך בהרבה אוהלים.
  • הן לאברם והן ללוט היו הרבה רועים, עד כדי כך שהללו התחילו לריב ביניהם. ייתכן שמדובר על האוהלים של הרועים, אבל אם כך מדוע הכתוב מדגיש זאת?
  • ייתכן שהמחבר רצה להוסיף על רכושו של לוט: "צֹאן ובָּקָר", ולכן הוסיף אוהלים לכבודו של לוט כהקבלה לזהב והכסף של אברם.

הכתוב מכין אותנו למאבק שהולך להתרחש בין שני כוחות לא שווים.