ביאור:במדבר ה יב
בהמשך דף זה מופיעים ביאורים ופרשנויות של עורכי ויקיטקסט, שאינם בהכרח מייצגים את הפרשנות המסורתית.
ביאורים מסורתיים לטקסט ניתן למצוא בקטגוריה:במדבר ה יב.


מעילה בין איש לאשתו עריכה

פרשיה שלמה בספר במדבר עוסקת בדרך לתקן ולכפר על חשדות בין איש לאשתו:

במדַּבֵּר ה11-12 : "וידַּבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם:

אִישׁ אִישׁ כִּי תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל..."

הפרשה עוסקת באישה הסוטה מדרכי הצניעות ונוהגת באופן לא צנוע עם גברים זרים, כגון מתייחדת עמם או נוגעת בהם, וכך גורמת לבן זוגה לחשוד בה בניאוף.

איש איש עריכה

הכפילות במילה "איש" רומזת, שהניאוף מהוה בגידה כפולה - בגידה בבן הזוג ובגידה בה': "ללמדך שמועלת בשתים: ב"איש מלחמה" של מעלה, ואישה מלמטה" (רש"י) .

כי תשטה אשתו עריכה

שטיה = סטיה מהדרך, וגם שטות ושיגעון .

1. על-פי הפשט, הכוונה שהאישה סוטה מדרך ההתנהגות הרגילה של נשים צנועות, כגון מתייחדת או נוגעת בגברים זרים, וכתוצאה מכך לבעלה יש סיבה מבוססת לחשוד בה: "תט מדרכי צניעות ותחשד בעיניו" ( רש"י ), "יש ב' עדים ולא התרו בה, נבעלה בפני עד אחד, ספק נבעלה ספק לא נבעלה" ( ספרי ), "שפעל שטה נרדף עם נטה, רק שמציין הנטיה מדרך המוסר כמו עשה סטים שנאתי, שזה גרם להקנאה ולהחשד" ( מלבי"ם ) .

2. ועל-פי הדרש, הפסוק מתאר גם את הגורם הפנימי לחטא הניאוף, שהוא רוח השטות והשיגעון:

 • השיגעון שקשור באופן ספציפי ליצר הניאוף: "אין המנאפין נואפין עד שתכנס בהן רוח שטות" (רש"י) ,
 • או השיגעון שקשור באופן כללי לכל חטא: "אין אדם עובר עבירה אלא אם כן נכנס בו רוח שטות" (ריש לקיש, סוסה ג. ) , "כל סטיה מוסרית היא גם סטיה הגיונית; אמת מוסרית ואמת הגיונית כרוכות זו בזו; ואין אדם חוטא, אלא אם כן חדל לראות נכוחה" (רש"ר הירש) ; ראו גם שטיה = סטיה ושטות .

הכתוב משתמש בשורש שטה גם ביחס לגבר נואף:

 • (משלי ז כה): "אַל יֵשְׂטְ אֶל דְּרָכֶיהָ לִבֶּךָ, אַל תֵּתַע בִּנְתִיבוֹתֶיהָ"- החכם מלמד את תלמידו שלא לסטות מדרכו אל דרכה של האישה הנואפת, ולא להיכנע לשטות ולשיגעון שבניאוף.

ומעלה בו מעל עריכה

מעילה = שימוש בדבר קודש למטרת חול .

1. השימוש בפועל " מעל " מלמד, שהתורה מייחסת קדושה ליחסים שבין איש לאשתו, וכל פגיעה בהם, על-ידי התנהגות לא צנועה, נחשבת גם למעילה בה': "יחסי האישות שבין איש לאשתו הם קדושים לה'. משום כך נאמר בפסוק הסמוך והיא נטמאה , שכן אישה שאיננה ראויה להמשיך את נישואיה קרויה טמאה. כי הנישואים הם קודש; ונאמנות בנישואים - תוך התנהגות מוסרית הולמת - קרויה טהרה (פסוק כח). והניגוד לכך קרוי טומאה; ואם נאסרה האישה על בעלה, נאמר עליה שהיא נטמאה ; הטומאה מוציאה את האישה מנישואיה, כדרך שהטומאה מוציאה תמיד מן המקדש ומקדשיו" (רש"ר הירש) .

הכתוב משתמש בשורש מעל גם לגבי גברים, ובפרט, בן ישראל השוכב עם אישה נכריה:

 • (במדבר לא טז): "הֵן הֵנָּה הָיוּ לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל בִּדְבַר בִּלְעָם לִמְסָר מַעַל בה' עַל דְּבַר פְּעוֹר, וַתְּהִי הַמַּגֵּפָה בַּעֲדַת ה'"
 • (עזרא י י): "וַיָּקָם עֶזְרָא הַכֹּהֵן וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם 'אַתֶּם מְעַלְתֶּם וַתֹּשִׁיבוּ נָשִׁים נָכְרִיּוֹת לְהוֹסִיף עַל אַשְׁמַת יִשְׂרָאֵל'"
 • (נחמיה יג כז): "וְלָכֶם הֲנִשְׁמַע לַעֲשֹׂת אֵת כָּל הָרָעָה הַגְּדוֹלָה הַזֹּאֵת לִמְעֹל בֵּאלֹהֵינוּ לְהֹשִׁיב נָשִׁים נָכְרִיּוֹת?!"

הנישואין נחשבים מקודשים לה' רק כאשר הם נישואין כשרים: "כי תשטה אשתו - בראויה לאישות הכתוב מדבר, להוציא אלמנה לכהן-גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט" (ספרי) , "שם אשתו בדרך הדיוק הוא אשה הראויה לו... אם אשתו אסורה לו מחייבי לאוין אינה שותה..." (מלבי"ם) .

2. הפועל מעל נזכר גם בפרשיה הקודמת, ביחס לפגיעה ברכוש הזולת:

 • (במדבר ה ו): "אִישׁ אוֹ אִשָּׁה כִּי יַעֲשׂוּ מִכָּל חַטֹּאֶת הָאָדָם לִמְעֹל מַעַל בה' , וְאָשְׁמָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא... וְהֵשִׁיב אֶת אֲשָׁמוֹ בְּרֹאשׁוֹ וַחֲמִישִׁתוֹ יֹסֵף עָלָיו' וְנָתַן לַאֲשֶׁר אָשַׁם לוֹ."

גם ה"מעילה" בפסוקנו עלולה להגיע לפגיעה ברכוש: אם האישה הנואפת תיכנס להריון מהניאוף ותלד בן, ובעלה יחשוב שזה הבן שלו, הוא ישקיע זמן וכסף בגידולו, וגם יוריש לו חלק מרכושו, למרות שהוא אינו זכאי לכך כי אינו בנו האמיתי.

אולם, ע"פ חז"ל המעילה כאן אינה עניין ממוני: "ומעלה בו מעל - על דבר ערווה או על דבר ממון? כשהוא אומר "ושכב איש אותה שכבת זרע" הרי מעילה על דבר ערוה, לא על דבר ממון" (ספרי) , כלומר, "אם מעלה בו בעניני ממון וכדומה, אינו יכול להשקותה" (מלבי"ם) .

איש כי תשטה, אשר תשטה אשה עריכה

בפסוק שלנו, האיש נזכר ראשון: "איש איש כי תשטה אשתו"; אבל בסוף הפרשה, האשה נזכרת ראשונה: (במדבר ה כט): "זֹאת תּוֹרַת הַקְּנָאֹת, אֲשֶׁר תִּשְׂטֶה אִשָּׁה תַּחַת אִישָׁהּ וְנִטְמָאָה". חז"ל למדו מכאן "לעשות אשה כאיש, דברי רבי עקיבא" (ספרי) , "לאקושי איש לאשה ואשה לאיש. למדין שאם אחד מהם סומא או חגר או אלם לא היתה שותה. וכאן למד לה מפה, ונראה ששניהם למוד אחד, שממה שתפס בכאן את האיש לעקר ושם תפס את האשה לעקר, בא ללמד ששניהם שוים ונלמדין זה מזה" (מלבי"ם) .

השוויון בין האיש לאשה מתבטא גם בכך, שהאיש צריך להיות טהור מעבירות בתחום המיני: "ונקה האיש מעוון - יש מפרשים, שאם בעל הבעל בעילה אסורה מימיו אין המים בודקין את אשתו, ויש מפרשים שרק אם בא עליה משקנא לה ונסתרה... בזמן שאין האיש מנוקה מעון, אין המים בודקין את אשתו..." (מלבי"ם, רמב"ן, רש"ר הירש) .

מאמרים נוספים - באדיבות גוגל עריכה

 • ביאור:כיסוי ראש (יעל)
 • ביאור:בבלי ברכות דף יט
 • ביאור:בבלי ברכות דף סג
 • ביאור:בבלי סוטה דף ג
 • סוטה כד א
 • מעילה יח א
 • "ששון ליבי", מילים כפולות בתורה : במדבר ה, יב: "דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: אִישׁ אִישׁ כִּי-תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ, ... ( מטמון )
 • Israel Antiquities Authority - Articles : (יא) וַיְדַבֵּר יהוה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: (יב) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי ... ( מטמון )
 • בית המדרש הוירטואלי (V.B.M) שליד ישיבת הר עציון שיעורים בפרשת... : בין פרשת נזיר לבין פרשת הסוטה ישנה זיקה ברורה: שתי הפרשיות פותחות בלשון דומה4:. "וידבר ה' אל משה לאמר: דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם - איש איש כי תשטה אשתו. ... ( מטמון )
 • ויקרא פרק : יח דַּבֵּר אֶל-אַהֲרֹן וְאֶל-בָּנָיו וְאֶל כָּל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ מִבֵּית ... ( מטמון )
 • katapi New Study Bible: Parallel BHS || RSV Old Testament by Book... : ... דַּבֵּר אֶל־אַהֲרֹן וְאֶל־בָּנָיו וְאֶל כָּל־בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ מִבֵּית ... ( מטמון )
 • Yeshiva.org.il - במדבר פרק ה : ... (יא) וידבר יהוה אל משה לאמר: (יב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל: (יג) ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא ... ( מטמון )
 • (נשא סז) זה רק ענין של תודעה : יב דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: אִישׁ אִישׁ כִּי-תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ, וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל. ... ( מטמון )
 • סוטה דף כו : מהו דתימא (במדבר ה,יב) דבר אל בני ישראל [ ואמרת אלהם: איש איש כי תשטה אשתו, ומעלה בו מעל] ולא גרים - קא משמע לן. ואימא הכי נמי? 'ואמרת' - רבויא הוא. ... ( מטמון )
 • ב?מדבר פרק ד : (יב) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל: ... ( מטמון )
 • גרות וגרים - הנפש אשר עשו בחרן / הרב יוסף אביאור : דבר אל אהרן ואל בניו ואל כל בני ישראל ואמרת אלהם: איש איש מבית ישראל ומן הגר בישראל אשר יקריב קרבנו לכל נדריהם ולכל נדבותם, אשר יקריבו לה' לעולה. ... ( מטמון )
 • הפאה החמישית: מגזין משחקי התפקידים של העמותה : אך עיקר הפרשה הוא אחר (פס' י"א): "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל" מי היא אותה אשה? ... ( מטמון )
 • פרשת השבוע | כלל הצריך לפרט - לפרשת נשא : דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל. מהי המעילה, ומהו קישורה לעניינים אלה? כתב הרמב"ם בסוף הלכות מעילה: ... ( מטמון )
 • ברכות סג : ... יהיה] (שמעכב קדשיו אצלו ואינו נותנן לכהנים וללוים) וסמיך ליה (במדבר ה,יב) [ דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם] איש איש כי תשטה אשתו [ומעלה בו מעל] וכתיב (במדבר ... ( מטמון )
 • יבבה שהיא יצירה : יב) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ וּמָעֲלָה בוֹ ... ( מטמון )
 • שקלים דף יב : ... אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְאֶל כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ מִבֵּית יִשְׂרָאֵל [וּמִן ... ( מטמון )
 • מחלקה ראשונה News1: זה רק עניין של תודעה : [יב] דַּבֵּר אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם: אִישׁ אִישׁ כִּי-תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ, וּמָעֲלָה בוֹ ... ( מטמון )
 • מורשת - יהדות | תורה | הלכה | שו"ת | פרשת שבוע | שעורים | כשרות : יב דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל: יג ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא לא נתפשה: ... ( מטמון )
 • Our Parsha - Emor : יח דַּבֵּר אֶל-אַהֲרֹן וְאֶל-בָּנָיו, וְאֶל כָּל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, וְאָמַרְתָּ, אֲלֵהֶם: אִישׁ אִישׁ מִבֵּית ... ( מטמון )
 • לשאת את הראש, לא לאבד אותו : ... בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי-תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל: ... ( מטמון )
 • -UNTITLED- : 12 דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי־תשטה אשתו ומעלה בו. מעל. 13 ושכב איש אתה שכבת־זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד. אין בה והוא לא נתפשה. ... ( מטמון )
 • דוד המלך - תנ"ך - פורומים, קהילות בתפוז אנשים : דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ כִּי תִשְׂטֶה אִשְׁתּוֹ וּמָעֲלָה בוֹ מָעַל: ... ( מטמון )
 • -UNTITLED- : 12 דבר אל־בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי־תשטה אשתו ומעלה בו. מעל. 13 ושכב איש אתה שכבת־זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד. העברת החוק בלי כונה ... ( מטמון )
 • מורשת - יהדות | תורה | הלכה | שו"ת | פרשת שבוע | שעורים | כשרות : (יב) דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל: (יג) ושכב איש אתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והוא לא נתפשה: ... ( מטמון )
 • ב"ה : (יח) דַּבֵּר אֶל אַהֲרֹן וְאֶל בָּנָיו וְאֶל כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אִישׁ אִישׁ מִבֵּית ... ( מטמון )
 • כי תצא : כאלה הם גם חוקי הסוטה: (" כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל... והיא נטמאה", במדבר ה יא-לא); די ברוח קנאה של הבעל כדי להשיתם על אשתו הנחשדת ואין חלים עליהם דיני ... ( מטמון )
 • מאור שבתורה : את פרשת נשא אנו פותחים בציווי נשא את ראש בני גרשון גם הם לבית אבותם למשפחותם" וממנה לפרשה מנוגדת לה, "איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל" ... ( מטמון )
 • דרשה על פרשת השבוע נשא : הכתוב שמדבר על כך אומר: איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל ושכב איש אותה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה והיא לא נתפשה. ... ( מטמון )
 • היהדות ואהבה : מתארת התורה את האישה הבוגדת כמועלת: "איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל" (במד' ה, יא). על בסיס זה קבע המהר"י קולון: "לא כתיב 'איש איש כי תשטה אשתו ומעלה מעל ... ( מטמון )
 • וזקנים לנביאים ויהושע לזקנים ומסרה ליהושע, קיבל תורה מסיני משה " : איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל. "[. ה יב. ] " איש או אשה כי יפלא לנדור נדר נזיר. "[. ו ב. ] השבוע.,. נעסוק בהשתלשלות. העברת התורה שבעל פה לעם ... ( מטמון )
 • Harav Tsuriel - Parashat Shavua : "איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל... ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו... והביא האיש את אשתו אל הכהן" (במדבר ה/ יב-טו). פרשה מופלאה זו מוכיחה מול עם ועדה שיש ... ( מטמון )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת נשא : דבר אל בני ישראל איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל (נשא ה-יב). אמרו חכמינו זכרונם לברכה לא כל אשמה נותנים לאשה יש הרבה פעמים שהאיש בעצמו גורם שאשתו תתקלקל ... ( מטמון )
 • אתר המרכזי לכתבי הרב כהנא הי"ד - אור הרעיו עמוד 90 : רוצה], וכן הוא אומר [בסוטה]: 'איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל' (במדבר ה:יב) [ כלומר, שהיא שינתה מבעלה לגבר זר], ואומר (דברי הימים א ה:כה): 'וימעלו באלקי ... ( מטמון )
 • באורי אגדות סוטה : אמנם ירצה כי ר"ל ע"ה בא לדרוש על פרשת סוטה, ובפתחו עמד מרעיד על פסוק ראשון, אשר הוא פתח השער, כי מצאו מוקשה, באמרו "איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל", ... ( מטמון )
 • מדינת ישראל : איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל. ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה והיא נטמָאה, ועד אין בה והיא לא נתפָּשׂה (במדבר ה, יב-יג). ... ( מטמון )
 • תורת ישראל : אומרת התורה {שם פסוק יב }: "איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל ", ומפרש רבנו הספורט, וז"ל: כי תשטה אשתו, תסטה מדרך הצניעות, עכ"ל כך הדברים מתחילים ... ( מטמון )
 • פרשת לך לך : איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל. ושכב איש אֹתה שכבת זרע ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה ועד אין בה... והרי זוהי השאלה הנבדקת בהמשך הפרשה - אם אכן אירע ... ( מטמון )
 • מכללת יעקב הרצוג להכשרת מורים : ... ובאותה לשון שהתורה משתמשת לגבי שימוש בקודשים - מעילה - היא משתמשת לגבי ביאה על אשת איש ('איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל' 27; במדבר ה', ... ( מטמון )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת נשא : ... ואם חס ושלום לא ממהר לעשות תשובה, מה כתוב אחריו איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל, עכשיו יבוא בעל כורחו אצל הכהן הוא ואשתו בבושה וחרפה ולפני קהל ישראל ... ( מטמון )
 • Divrei-Tora.com:: דברי תורה לפרשת נשא : "איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל". פרפראות [סדר לפי: סדר הפרשה | תאריך הוספה | סדר הא'-ב' | אורך]. "ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן וגו'" ... ( מטמון )
 • ספר במדבר / פרשת במדבר : ה,י"ב, "איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל", מצוות סוטה שיבאנה הבעל אל הכהן ויעשה לה כמשפט הכתוב. אישה סטה מבעלה, ובעלה קנא בה מביא אותה לכהן. ... ( מטמון )
 • koshernet בבלי - מסכת מעילה : ... הנשיא ואחד המשיח (ויקרא ה) כי תמעל מעל אין מעל אלא שנוי וכן הוא אומר (במדבר ה) איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל ואומר (דברי הימים א ה) וימעלו באלהי ... ( מטמון )
 • מוריה - פרשת שבוע : איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל", מבאר הרש"ר הירש שכיוון שיחסי האישות שבין איש לאשתו הם קדושים לה' על כן אמר כאן לשון מעילה, שבדרך כלל מעילה נאמרת על ... ( מטמון )
 • פרשת כי תצא : כאלה הם גם חוקי הסוטה: ("כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל ... והיא נטמאה", במדבר ה יא-- 31); די ברוח קנאה של הבעל כדי להשיתם על אשתו הנחשדת ואין חלים עליהם דיני ... ( מטמון )
 • האדם בצלם: לתפישת האדם במקרא - שיעור 19 : איש כי תסטה אשתו ומעלה בו מעל (בוגדת), ושכב איש אותה... ונעלם מעיני אישה.... ועד אינה בה והיא לא נתפסה, ועבר עלי ורוח קנאה וקינא את אשתו והיא נטמאה". ... ( מטמון )
 • ן‚· לאור ההלכה : לסטות מן הדרך (הישרה), והרי התורה אומרת: כי תִשְטֶה אשתו ומעלה בו מעל (במדבר ה' י"ב וכן שם כ: שָטִית תחת אישך) - כיצד, אם כן, נאַיית שורש זה, ... ( מטמון )הקטגוריות נמצאות ב: ביאור:מעילה בין איש לאשתו


מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2009-02-09.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/tora/bmdbr/bm-05-12