ביאור:בחירה חופשית של האדם מול ה'

הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.
(ע"פ אמנון שפירא, דמוקרטיה ראשונית במקרא , מבוא)

על-פי התורה, לכאורה, האדם צריך לעבוד את ה'; אולם, פסוקים רבים בתורה מדגישים דווקא את האוטונומיה - את זכות הבחירה החופשית של האדם:

  • כבר לקין נאמר, (בראשית ד ז): "הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו"( [http:/he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%91%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99%D7%AA_%D7%93_%D7%96 פירוט] ) - יש לך בחירה חופשית, אתה יכול לעשות טוב או לחטוא; אתה תישא בתוצאות של בחירתך, אולם הבחירה בידך - אתה המושל!
  • הברית בין ה' לעם ישראל, שהיא היסוד של התורה כולה, היתה נתונה לבחירתם של בני ישראל, (שמות יט ה): "ועתה, אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ"(חז"ל אמנם אמרו שה' "כפה עליהם הר כגיגית", אולם אני מתייחס לפשוטו של מקרא).
  • כך נאמר גם בברית בערבות מואב, (דברים ל יט): "העדתי בכם היום את השמים ואת הארץ: החיים והמות נתתי לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך"( פירוט ); משה מבקש מבני ישראל שיבחרו בדרך שתוביל אותם לחיים - אולם בסופו של דבר, שתי הדרכים פתוחות לפניהם, והבחירה היא שלהם.
  • הברית חודשה, מרצונם החופשי של בני ישראל, עוד מספר פעמים - בימי יהושע בהר עיבל (יהושע ח) ובשכם (יהושע כד), בימי יאשיהו (מל"ב כג), בימי עזרא בזמן קריאת התורה (נחמיה ח) ובכריתת האמנה (נחמיה י).
  • ה' מאד לא אהב את בקשתם של ישראל, למנות עליהם מלך, ובכל זאת הסכים, שמואל א ח ז: " "ויאמר ה' אל שמואל:" "שמע בקול העם" "לכל אשר יאמרו אליך כי לא אתך מאסו כי אתי מאסו ממלך עליהם" " ( פירוט ).

גם כאשר ה' קובע שבני ישראל הם עבדיו - המטרה היא רק לשחרר אותם משיעבוד לבשר ודם, (ויקרא כה מב): "כי עבדי הם אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד"; ראו חירות לעומת עבדות .

מקורות עריכה

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2012-05-09.


דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/autonomy