<< | ספר אסתרפרק י' • מהדורת הכתיב |


מפרשי אסתר י

א ב ג ד ה ו ז ח ט יא וישם המלך אחשרש [אחשורוש] מס על הארץ ואיי הים ב וכל מעשה תקפו וגבורתו ופרשת גדלת מרדכי אשר גדלו המלך הלוא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס ג כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו