אלשיך על תהלים עח כג

(כג) "ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח"