אלשיך על שיר השירים ה ט

<< אלשיך על שיר השירים • פרק ה >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • יד • טו • טז • 


משיבים האומות מ"ה ואומרים "מה דודך מדוד" כו', לומר הלא גם לנו דוד כמוך, כי כל אומה ולשון יש לו שר למעלה ומושפע על ידו, ונבעוט בו בעתות בצרה. ומה דודך מדוד כאשר היית"היפה בנשים" בזמן כשרותך עד אשר לא חטאת, שאם היית מושפעת מאתו הלא גם אנו מושפעים משרינו, ומה הוא ההפרש והיתרון (שאולי) שכל כך גדל עליך טובה אז שעל כן גם עתה תחבבו. או "מה דודך מדוד" כעת בזמן גלותך, במה חיבבך עתה "שככה השבעתנו" באומרך השבעתי כו' מה תגידו לו כו', שעל כל רעתך אז תעלוזי עמו, הפך גויי הארץ אשר תחת שריהם שיבעטו בם בעת רעתם: