אילת השחר (מלבי"ם)/כלל מג

ולפעמים יהיה העבר עבר שכבר נשלם קודם לכן.