אבן עזרא על שיר השירים ד יד

<< אבן עזרא על שיר השירים • פרק ד
א • ב • ג • ד • ח • ט • יב • יג • יד • 


ואהלות - מין בושם וכמוהו כאהלים נטע יי':