אבן עזרא על שיר השירים ד יג

<< אבן עזרא על שיר השירים • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ח • ט • יב • יג • יד • 


שלחיך - כמו סעיפיך קרוב מן תשלח קציריה עד ים וכן שלחותיה נטשו:

פרדס - בלשון ישמעאל כדמות גן יש בו מין אחד:

כפרים - לשון רבים מן אשכול הכופר: