אבן עזרא על שיר השירים ד ד

<< | אבן עזרא על שיר השיריםפרק ד' • פסוק ד' |
א • ב • ג • ד • ח • ט • יב • יג • יד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


הפעם הראשונה; לתלפיות - יש אומרים לתלות פיות שהם חרבות ויש אומרים כי התי"ו נוסף ויחסר אל"ף והוא מן מלפנו מבהמות ארץ ומדקדקים אמרו אין לו דומה:

שלטי - מיני הנשק וכן והשלטים ענינו כמו מגינים: