אבן עזרא על יונה ד יא

<< אבן עזרא על יונה • פרק ד
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


ואני. שתים עשרה רבוא – שלא חטאו, גם בהמות. והנה דרך סברא, כי "נהפכת" (יונה ג, ד) – כמהפכת סדום, כי הדבר הזה ידוע בכל העולם.