אבן עזרא על יונה ד ג

<< אבן עזרא על יונה • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


ועתה – בעבור ראותו כי ישראל לא עשו תשובה, יפחד שתבוא הרעה עליהם, על כן יתפלל: קח נא את נפשי, כדרך "מחני נא" (שמות לב, לב), וכאשר עשה אלישע במושחו חזאל: