אבן עזרא על יונה ד ט

<< אבן עזרא על יונה • פרק ד >>
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • 


ויאמר – השם שם משל לנביאו, בעבור שחרה לו כי ניחם השם.