אבן עזרא על בראשית מה יז

| אבן עזרא על בראשיתפרק מ"ה • פסוק י"ז | >>
א • ב • ח • יא • יב • יד • יז • יח • כב • כג • כד • כו • כח • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


טענו — שימו משא. ו"מטועני חרב" (ישעיהו יד, יט) קרוב ממנו.

בעירכם — בהמתכם. וכן "אנחנו ובעירנו" (במדבר כ, ד):