אבן עזרא על בראשית מג כ

| אבן עזרא על בראשיתפרק מ"ג • פסוק כ' |
ח • יא • יב • יד • יח • כ • כג • כד • כז • כח • כט • ל • לד • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


בי — לשון בקשה. ולפי דעתי שהוא דרך קצרה, כמו "בי אדני העון" (שמואל א כה, כד). והטעם "עון" במקום הזה, כטעם "גדול עוני מנשוא" (בראשית ד, יג). והטעם, עשה בי מה שתרצה ותשמעני: