אבן עזרא על בראשית כו לה

<< אבן עזרא על בראשית • פרק כו
ה • ו • ז • יב • יג • יד • טו • יט • כ • כה • כח • לג • לד • לה • 


מֹרת רוח — כל אחת מהן. ויש אומרים, מלשון "סורר ומורה" (דברים כא, יח). ועל דעתי, שהוא מגזרת "מרה כלענה" (משלי ה, ד), כטעם 'מרירות נפש', וכן כתוב: "כי רעות בנות כנען" (בראשית כח, ח). ונכתבה זו הפרשה, שישָמרו בני ישראל מבנות כנען: