אבן עזרא על בראשית כו יב

| אבן עזרא על בראשיתפרק כ"ו • פסוק י"ב | >>
ה • ו • ז • יב • יג • יד • טו • יט • כ • כה • כח • לג • לד • לה • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


מאה שערים — בדברי קדמונינו ז"ל "שיעור", כי מצא מאה משיעור הזרע. והוא מגזרת "כי כמו שער בנפשו" (משלי כג, ז):