אבן עזרא על בראשית יב כ

<< אבן עזרא על בראשית • פרק יב
א • ג • ה • ו • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • יז • יח • יט • כ • 


וישלחו אותו — דרך ליווי בכבוד, וכן: "ואברהם הולך עמם לשלחם" (בראשית יח טז):

והנכון בעיני להיות פירוש ויצו עליו — בעבור היות על אחרים המצוה שהזהיר, וציווה להכריז שלא יגע איש בו ובאשתו: