אבן עזרא על בראשית ט יג

<< אבן עזרא על בראשית • פרק ט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • 


את קשתי — הנה נתתי עתה קשת בענן. ואין פירושו כאשר אמר הגאון כי בתחילה היתה: