אבן עזרא על בראשית ט ח

אבן עזרא על בראשית • פרק ט >>
ב • ג • ד • ה • ו • ח • ט • יא • יב • יג • יד • טו • טז • יז • יח • כ • כא • כג • כד • כה • כו • כז • 


ויאמר אלהים אל נח ואל בניו — על ידי אביהם. ויש אומרים שארבעתם נביאים: