אבן עזרא על בראשית א יב

<< אבן עזרא על בראשית • פרק א
א • ב • ג • ד • ה • ו • ז • ח • ט • יא • יב • יד • טז • יז • יח • כ • כא • כב • כד • כו • כט • לא • 


אשר זרעו בו — שהזרע בפרי, וכל א' שומר מינו.