תרגום אונקלוס (דפוס)/ספר בראשית/ט

  • מהדורה זו מבוססת על נוסח הדפוסים (למהדורת התאג', ראו כאן).   למידע על המהדורה, ראו כאן.