תוספתא (צוקרמנדל)/סדר מועד


תוספתא מהדורת צוקרמנדל עמוד 109


סדר מועד‬

‫כתב יד ערפורט וויען ודפוס‬
‫ווילנא בתנא תוספאה‪

‫‪ (1‬שבת‬
‫‪ (2‬עירובין‬
‫‪ (3‬   פסחים
‫‪ (4‬שקלים‬
‫‪ (5‬יומא‬
‫‪ (6‬סוכה‬
‫‪ (7‬יום טוב‬
‫‪ (8‬ראש השנה
9)    תענית‬
‫‪ (10‬   מגילה
‫‪ (11‬מועד קטן‬
‫‪ (12‬חגיגה‬

‫דפוס באלפסי‬
‫‪ (1‬שבת‬
‫‪ (2‬עירובין‬
‫‪ (3‬פסחים‬
‫‪ (4‬תענית‬
‫‪ 5‬ביצה‬
‫‪ (6‬ראש השנה‬
‫‪ (7‬יומא‬
‫‪ (8‬סוכה‬
‫‪ (9‬מגלה‬
‫‪ (10‬מועד קטן‬
11) ‬חגיגה‬
‫‪ (12‬שקלים‬

‫הערה‪ עריכה

יען כי בירושלמי סדר מועד דפוס קראטאשין יש ערבוב גדול בענין ציון ההלכות לכן‬
‫ציינתי ההלכות על פי שאר דפוסים‪ .‬לפני היה דפוס זיטאמיר אבל לא שניתי באופן הציון, כמו בחלק
‫ראשון הצגתי הדף ועמוד, והלכה, דף ועמוד מן דפוס קראטאשין‪ .‬והלכות מן דפוס זיטאמיר למען ימצא‬
‫הקורא בכל דפוסים‪.‬‬