תולדות תנאים ואמוראים/ג/גדיא


גדיאעריכה

(גדי בו סוסי, במדבר פי"ג-יא).

ר' יודן בן גדיא פסדר"כ כה:.