תולדות תנאים ואמוראים/ג/גדידיה


גדידיהעריכה

יהודה בן גדידיה (בזמן ינאי המלך) בקידושין סו. הוא אמר לינאי המלך רב לך כתר מלכות.