תו"א על משלי כז א

"כי לא תדע מה ילד יום" -

  • (סנהדרין ק ב): "אל תצר צרת מחר כי לא תלד מה ילד יום, שמא למחר איננו, ונמצא מצטער על עולם שאינו שלו"