תבנית:ציטוט השבוע 2016 44

Cquote2.svg "ונואף אשה חסר לב" (משלי ו, לב): אמר ריש לקיש זה הלומד תורה לפרקים שנאמר (משלי כב, יח) "כי נעים כי תשמרם בבטנך, יכונו יחדיו על שפתיך"

רש"י:    לומד תורה לפרקים - ואינו לומד תדיר תדיר, כמי שאין לו אשה ובועל פעמים זו פעמים זו.
      שנאמר כי נעים כי תשמרם - אימתי תשמרם בבטנך [בזמן] שיכונו יחדיו על שפתיך.

Cquote1.svg
סנהדרין צט ב