פתיחת התפריט הראשי


1- שם מפרש (כולל מלת "חידושי" כגון חידושי הרשב"א)
2 - פרק נוכחי


דוגמא: {{מפרשים למסכת הוריות|חידושי הרשב"א|ג|}}


פרקים:    א | ב | ג
ראשונים על הפרק: תוספות | תוס' רא"ש | מאירי |
אחרונים על הפרק: צל"ח | מהרש"א | מהרש"ל | באר שבע | רש"ש | הורה גבר | קרן אורה

על ש"ס: חידושי הרשב"א | ראשונים | אחרונים