תבנית:ממ זהר משולב

  [דף ב א]  

תבנית זו מיועדת לשימוש בדפי הזוהר המלאים המקוריים (למשל:זוהר חלק א, זוהר חלק ב שמכילים טקסט ארוך של הזוהר. לעומת הדפים הבודדים של זהר (כמו למשל: זהר חלק א ד ב). מאפשר לקורא מתוך הטקסט הארוך לקפוץ מהר מתוך הדפים הארוכים של הזוהר אל הדפים היחידניים. רווח קשיח הושם בתחלה ובסוף ההפניה וגם גופן מיוחד של התבנית {{צז}} כדי להבליט את המראה מקום ומעבר הדף מתוך ריבוי הטקסט.

פרמטרים:

  1. חלק של הזוהר (דהיינו א' ב' או ג' בלבד)
  2. דף שבאותו חלק
  3. עמוד באותו דף


דוגמא:
טקסט {{ממ זהר משולב|א|ב|א}} טקסט

תוצאה:
טקסט   [דף ב ע"א]   טקסט