שרשים אות הריש

כדי לראות ערך בספרים אחרים - לחץ על הערך עם העכבר

אות הריש


ראה

ערך זה לא נשלם עדיין... את/ה מוזמנ/ת להשלים זאת. לכל שאלה ניתן לפנות בדף השיחה
  • רֹאִי (לכלוך)
וענין אחר: "והסיר את מֻרְאָתוֹ בְּנֹצָתָהּ" (ויקרא א טז). והוא הזפק כתרגומו. ובשרש נצה פירושנוהו. ומשקל אחר: "ושמתיך כְּרֹאִי" (נחום ג ו). ענין טינוף ולכלוך. והפעול מהפעל הכבד מזה "הוי מֹרְאָה ונגאלה" (צפניה ג א). ובא החולם תחת קמץ חטף.
  • רָאָה (עוף)
"וְהָרָאָה ואת האיה" (דברים יד יד). אמרו רבותינו (חולין סג, ב) רָאָה זו דָּאָה, ולמה נקרא שמה ראה, שרואה ביותר.