צילום שער דפוס ויניציאה ה'ש"ז
ספר השרשים
חברו החכם הגדול רבי דוד (בן יוסף) קמחי (הספרדי) זצ"ל

והוא חלק שני מספר המכלול המבאר כל חלק הדקדוק
ובזה החלק יבאר כל חלק הענין כל מלה קשה,
אשר בספר תורה נביאים וכתובים חרושה,
עם קצת נמוקים שהוסיף רבי אליה הלוי המדקדק:
(נוסח דף השער בדפוס וינציאה בשנת ש"ז)קישורים חיצונייםעריכה

  ספר השרשים, דפוס ברלין (1847)   באתר היברובוקס