שפת יתר על תהלים כב א

<< שפת יתר על תהלים • פרק כב
א • 

על פסוק זה: דף הפסוק מקראות גדולות


"אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר" -

אמר הגאון, כטעם (תהלים פח ה): "כְּגֶבֶר אֵין-אֱיָל";
ויאמר ר' אדונים, שהוא כמו (משלי ה יט): "אַיֶּלֶת אֲהָבִים"; ולא הזכיר לפירושו טעם.
ולדעתי הוא תחילת פיוט בדברי חשק, או דרך משל כשיר השירים, והוא טעם (תהלים כב ה): "בך בטחו".