שמות רבה לד ג


ג.    [ עריכה ]
ד"א "וְעָשׂוּ [אֲרוֹן]" מה כתיב למעלן "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ" אמר הקב"ה לישראל:

  • אתם צאני ואני רועה שנאמר (יחזקאל לד, לא): "וְאַתֵּן צאני צאן מרעיתי אדם אתם" ואני רועה שנאמר (תהלים פ, ב): "רֹעֵה ישראל האזינה" עשו דיר לרועה שיבא וירעה אתכם לכך נאמר "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם".
  • אתם כרם שנאמר (ישעיה ה, ז): "כי כרם ה' צבאות בית ישראל" ואני שומר שנאמר (תהלים קכא, ד): "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל" עשו סוכה לשומר שישמור אתכם.
  • אתם בנים ואני אביכם שנאמר (דברים יד, א): "בנים אתם לה' אלהיכם" ואני אביכם שנאמר (ירמיה לא, ח): "כי הייתי לישראל לאב" כבוד לבנים כשהן אצל אביהם וכבוד לאב כשהוא אצל בניו וכן הוא אומר (משלי יז, ו): "עטרת זקנים בני בנים" עשו בית לאב שיבא וישרה אצל בניו לכך נאמר "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ":

_