שמות רבה לג ד


ד.    [ עריכה ]
ד"א "וְיִקְחוּ לִי תְּרוּמָה" רבי ברכיה פתח (דה"א כט, יא) "לך ה' הגדולה והגבורה וגו' כי כל בשמים ובארץ" -- אתה מוצא כל מה שברא הקב"ה למעלן ברא למטן

למטן (מ"א ח, יב) "אז אמר שלמה ה' אמר לשכון בערפל" וכתיב (שם, יג) "בָּנֹה בניתי בית זבול לך"
למטן "עֲצֵי שִׁטִּים עוֹמְדִים"
למטן "וַיִּהְיוּ הַכְּרוּבִים"
למטן (מ"א ז, לג) "ומעשה האופנים כמעשה אופן המרכבה" וכן (יחזקאל א, טו) "והנה אופן אחד בארץ"
למטן (ש"א א, ט) "היכל ה'"
למטן (שמות יב, מא) "יָצְאוּ כל צבאות ה'"
למטן "וְהִבְדִּילָה הַפָּרֹכֶת לָכֶם"
  • למעלן כסא ה'
למטן (ירמיה יז, יב) "כסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו"
למטן (ש"ב ד, ב) "ושני אנשים שרי גדודים"
למטן (דברים א, י) "והנכם היום ככוכבי השמים לרב"
למטן (ויקרא טז, ד) "כתונת בד קדש ילבש"
למטן ולמטן (מלאכי ב, ז) "כי מלאך ה' צבאות הוא"
למטן ולמטן (שמות כ, כא) "מזבח אדמה תעשה לי"
למטן (במדבר כד, ה) "מה טבו אהליך יעקב"
למטן ולמטן "עֶשֶׂר יְרִיעוֹת"
למטן (שמות כז, כ) "שמן זית זך כתית למאור"

ולא עוד אלא שחביבין כל מה שלמטן משל למעלן. תדע לך שהניח מה שלמעלן וירד בשלמטן שנאמר "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם". הוי - "כי כל בשמים ובארץ" ואומר (חגי ב, ח) "לי הכסף ולי הזהב אמר ה' צבאות":