שיחת תבנית:ויבינו במקרא/פרשת השבוע

שיחות פעילות

פרמטר 1עריכה

הפרמטר הראשון (1) הוא שמה של הפרשה. התבנית כבר כוללת את הטקסט "ויבינו במקרא לפרשת_", וצריך להוסיף אך ורק את המילה עצמה לאחר הקו "|". לדוגמה, לפרשת "חיי שרה" כותבים את הפרמטר הראשון "|חיי שרה" ובתבנית כותבים כך:

{{תבנית:ויבינו במקרא/פרשת השבוע|חיי שרה|}}

התוצאה נראת כך:


רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת חיי שרה
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת חיי שרה בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

פרמטר 2עריכה

הפרמטר השני (2) מאפשר את הוספתם של דברים מיוחדים לתבנית בראש הפרשה המסויימת.

לדוגמה ראה את ויבינו במקרא/פרשת בראשית, שם מופיע קישור בתבנית בראש העמוד ל"קריאות שונות".

ברוב הפרשות אין צורך לפרמטר זה, ואפשר לדלג עליו באופן פשוט: להוסיף קו "|" בסוף התבנית. הקו הזה מסמן שבפרמטר האחרון הוא ריק לחלוטין מטקסט. לדוגמה:

{{תבנית:ויבינו במקרא/פרשת השבוע|צו|}}

נראה כך:


רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת צו
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת צו בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

ללא שום תוספת מיוחדת.

חזרה לדף "ויבינו במקרא/פרשת השבוע".