פתיחת התפריט הראשי

רשימת ההפטרות של "ויבינו במקרא"
ויבינו במקרא לפרשת בראשית
קריאות שחרית בשבת: ראשון | שני | שלישי | רביעי | חמישי | ששי | שביעי | מפטיר | הפטרה


קריאות לשני וחמישי ומנחה בשבת: כהן | לוי | ישראל


פרשת בראשית בניקוד ובטעמים מתוך מקרא על פי המסורההערה: נא להעלות את קובצי הקול בוויקישיתוף ולא בוויקיטקסט!

קיימים חילוקי מנהגים בנוגע לחלוקת חלק מהעליות בפרשה זו. רצוי לציין ליד כל הקלטה אילו פסוקים היא מכילה.

ראשוןעריכה

הערה-בקרב יוצאי מרוקו היו שנהגו לקרוא את כל פסוקי ה"ויהי ערב ויהי בוקר" בטעם עליון, בדומה לעשרת הדיברות, מפני חשיבותם

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית א,א-ב,ג
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית א,א-ב,ג
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית א,א-ב,ג
שמיעה והורדה (מידע) אוראל ספרדית ישראלית א,א-ב,ג
שמיעה והורדה (מידע) איתמר מלכא נוסח מרוקו ישראלית א,א-יג

שניעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית ב,ד-יט
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית ב,ד-יט
שמיעה והורדה (מידע) איתמר מלכא מרוקאית ישראלית ב,ד-יט
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית ב,ד-יט

שלישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית ב,כ-ד,כא
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית ב,כ-ד,כא
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית ב,כ-ד,כא

רביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית ד,כב-ה,יח
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית ד,כב-ה,יח
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית ד,כב-ה,יח

חמישיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית ה,יט-כו
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית ה,יט-כו
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית ה,יט-כו

ששיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית ה,א-כד
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית ה,א-כד
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית ה,א-כד

שביעיעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית ה,כה-ו,ח
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית ה,כה-ו,ח
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית ה,כה-ו,ח

מפטירעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית

הפטרהעריכה

הפטרת "בראשית": "הן עבדי אתמָך בו" או "כה אמר האל ה' בורא שמים ונוטיהם".

  • תימנים: "הן עבדי אתמָך בו..." (ישעיהו מב א) עד "...אלה הדברים עשיתִם ולא עזבתים" (מב טז).
  • איטלקים ממשיכים לקרוא עד "...ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר" (מב כא).
  • ספרדים מתחילים: "כה אמר האל ה' בורא שמים ונוטיהם..." (מב ה), וממשיכים לקרוא עד "...יגדיל תורה ויאדיר" (מב כא) כמו האיטלקים.
  • אשכנזים מתחילים: "כה אמר האל ה' בורא שמים ונוטיהם..." (מב ה), וממשיכים לקרוא עד "...לפני לא נוצר אל, ואחרי לא יהיה" (מג י).
    • מנהג חב"ד ופרנקפורט לקרוא רק עד "...אלה הדברים עשיתִם ולא עזבתים" (מב כא) כמו הספרדים והאיטלקים.
  • ההפטרה מתחילה בראש פרשה בכל המנהגים: התימנים והאיטלקים מתחילים לקרוא פרשה אחת לפני האשכנזים והספרדים. ההפטרה מסתיימת בסוף פרשה במנהג אשכנז אבל לא בשאר המנהגים.
קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית

מנחה לשבת, שני וחמישיעריכה

כהןעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית

לויעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית

ישראלעריכה

קובץ הקורא מנגינה הברה פרטים נוספים על הקריאה
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית אשכנזית
שמיעה והורדה (מידע) עשהאל אשכנזית ישראלית
שמיעה והורדה (מידע) נבוכדנאצר אשכנזית אשכנזית