פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה תא ב


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

אין קורעין בחול המועד אלא מי שהוא חייב לקרוע כדאיתא בסימן ש"מ אבל מי שאינו חייב ורוצה לקרוע מפני הכבוד אסור:

מפרשים

ש"ך - שפתי כהן

(א) כדאיתא בסימן ש"מ. כצ"ל:באר היטב

▲ חזור לראש