פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך יורה דעה שעג ח


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז ש"ך באר היטב באר הגולה

שולחן ערוך

כהן שפירשו אבותיו מדרכי צבור כגון המסורות [פירוש: מעלילי עלילות שקר] -- אינו מיטמא להם. ולא להרוגי ב"ד, ולא למי שמאבד עצמו לדעת. ולא לספק, כגון שנתערב ולדה בולד חבירתה או ספק בן ט' לראשון או בן ז' לאחרון.

מפרשים